I en tid där Sverige snabbt rör sig mot en tekniskt avancerad framtid, är det avgörande att utbildningsenheterna håller jämna steg med utvecklingen. I frontlinjen för denna utmaning står bland andra Göteborg Tekniska College (GTC), som i en satsning på Utbildningscentrum batteri är en av 12 insatser för att underlätta kompetensförsörjningen inom batterivärdekedjan och sker i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Elektroautomatik har valts till leverantör av en banbrytande utbildningscell för högvolymsautomation. Detta projekt, som startade i mars 2024 och beräknas fortgå till januari 2025, är inte bara ett svar på dagens utbildningsbehov och kompetensförsörjning utan också en vital investering i framtidens tekniska arbetskraft.

Lina Olofsson, projektledare

 

Projektet är en del av en vision om att förstärka Sveriges position inom avancerad tillverkning av batterier, vid en tidpunkt då Västsverige upplever en signifikant tillväxt inom elektromobilitet. Med ny teknik uppstår nya utmaningar, särskilt inom området kompetensförsörjning. Utbildningscentrat, som kommer ligga på Lindholmen i Göteborg kommer bland annat innefatta en träningsyta för yrkesverksamma och studenter att tillämpa teoretiska kunskaper i en realistisk arbetsmiljö. Genom att simulera verkliga industriprocesser förbereds de för framtidens utmaningar, utrustade med de tekniska färdigheter som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden.

Göteborg Tekniska College, som kommer stå som driftansvarig för centrat, stärker landets framtida konkurrenskraft och säkrar en ledande position inom teknisk innovation och hållbarhet. Projektet representerar ett unikt samarbete mellan utbildning och industri, där Elektroautomatiks roll som leverantör av högteknologiska lösningar markerar början på en ny era där utbildning möter industriell innovation.

Bakgrund och fakta:

  • Utbildningscentrum batteri har en planerad verksamhetsstart under sista kvartalet 2024.
  • Utbildningscentrum batteri ska verka fram till den 31 december 2029.
  • 7000 personer kommer att utbildas i centrat.
  • Satsningen på Utbildningscentrum batteri är en av 12 insatser för att underlätta kompetensförsörjningen inom batterivärdekedjan och sker i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.
  • Utbildningscentrum batteri finansieras av Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.
  • Göteborgs Tekniska college (GTC) är driftansvarig för centrat

Relaterat material: Business Region Göteborg