I ett skarpt projekt har Elektroautomatik nu jobbat med Virtual Commissioning och därmed gjort sin första virtuella idrifttagning tillsammans med kund. Slutresultatet blev minskade uppstartsrisker och en kortare verklig idrifttagning.

Läs mer om projektet här