Vad är artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI)

AI kan på ett enkelt sätt beskrivas som intelligens som visas upp av maskiner eller program. Det är också en benämning på ett vetenskapsområde där syftet är att studera, förstå och utveckla programvaror med intelligent beteende.

I takt med att utvecklingen inom AI går framåt kan kognitiva uppgifter och problemlösning automatiseras. AI kan inte på egen hand utföra en uppgift utan är en bred uppsättning metoder, algoritmer och tekniker som gör mjukvaran smart. Denna i sin tur styr till exempel en robot och fungerar därmed som ett verktyg för automation.

Ett exempel på AI är den människolika roboten Pepper som analyserar ditt ansiktsuttryck, ditt kroppsspråk och din röst och sedan anpassar sitt svar därefter.

Vad kommer AI kunna användas till?

Daniel Gillblad är forskningsansvarig inom AI på RISE och Co-director – Scientific Vision på AI Innovation of Sweden. Hör honom berätta om vad AI kommer att kunna användas till.

play_arrow

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss