Göteborg, Skövde, Produktion

Acceptance test (FAT/SAT)

Antal dagar

1 dag

Kursdatum

Planeras in efter förfrågan

Nivå

Grundkurs

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, produktionstekniker, produktionschefer, projektledare och inköpare.

Kursinformation

Under FAT, Factory Acceptance Test, provkörs maskinen under produktionslika förhållanden i leverantörens lokaler. När FAT är godkänd skickas maskinen till kunden. Där görs sedan en så kallad SAT, Site Acceptance Test, där maskinen provkörs i rätt miljö. Vid godkänd SAT är maskinen klar att användas. Kursen syfte är att stödja dig i ditt arbete med framtagandet av en teknisk kravspecifikation för din investering i en produktionsutrustning.

Kursen kommer att utgå ifrån ett fiktivt projekt där vi går igenom de punkter som är nödvändiga för att genomföra en FAT och SAT.

Kursen hålls med minst 3 deltagare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursmål

Kursens mål är att ge dig:

 • Grundläggande kunskaper om innebörden av en Design Review.
 • Grundläggande kunskaper om att sätta samman ett dokument med de krav som finns för en FAT/SAT.
 • Grundläggande kunskaper i att köpa lägga upp ”rätt” reservdelar.
 • Grundläggande kunskaper om vilken dokumentation som skall begäras in av leverantör.

Kursinnehåll

 • Presentation av tekniska krav i produktionsutrustningar.
 • Vilka parametrar är viktiga vid Design Review?
 • Säkerhetskrav
 • Funktionsbeskrivning
 • Generella krav
 • Dokumentationsupplägg
 • Reservdelsupplägg

Pris

5.500 kr/person ex. moms. Inklusive kursmaterial, fika och diplom.
Kontakta oss för att få en kundanpassad offert.

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.