Göteborg, Skövde, Produktion

Acceptance test (FAT/SAT)

Kursdatum

 • Skövde: Planeras in efter förfrågan
 • Göteborg: Planeras in efter förfrågan
 • Är ni flera från samma företag så är vi flexibla med tid och plats. Kontakta oss så pratar vi mer.

Nivå

Grundkurs

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, produktionstekniker, produktionschefer, projektledare och inköpare.

Kursinformation

Under FAT, Factory Acceptance Test, provkörs maskinen under produktionslika förhållanden i leverantörens lokaler. När FAT är godkänd skickas maskinen till kunden. Där görs sedan en så kallad SAT, Site Acceptance Test, där maskinen provkörs i rätt miljö. Vid godkänd SAT är maskinen klar att användas. Kursen syfte är att stödja dig i ditt arbete med framtagandet av en teknisk kravspecifikation för din investering i en produktionsutrustning.

Kursen kommer att utgå ifrån ett fiktivt projekt där vi går igenom de punkter som är nödvändiga för att genomföra en FAT och SAT.

Kursen tar emot max 6 deltagare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursmål

Kursens mål är att ge dig:

 • Grundläggande kunskaper om innebörden av en Design Review.
 • Grundläggande kunskaper om att sätta samman ett dokument med de krav som finns för en FAT/SAT.
 • Grundläggande kunskaper i att köpa lägga upp ”rätt” reservdelar.
 • Grundläggande kunskaper om vilken dokumentation som skall begäras in av leverantör.

Kursinnehåll

 • Presentation av tekniska krav i produktionsutrustningar.
 • Vilka parametrar är viktiga vid Design Review?
 • Säkerhetskrav
 • Funktionsbeskrivning
 • Generella krav
 • Dokumentationsupplägg
 • Reservdelsupplägg

Pris

4.000 kr/person ex. moms. Inklusive kursmaterial, fika och diplom.
Kontakta oss för att få en kundanpassad offert.

Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15