Göteborg, Skövde, Produktion

Produktionssimulering

Kursdatum

 • Skövde: Planeras in efter förfrågan
 • Göteborg: Planeras in efter förfrågan
 • Är ni flera från samma företag så är vi flexibla med tid och plats. Kontakta oss så pratar vi mer.

Nivå

Grundkurs

Målgrupp

Produktionstekniker, line-tekniker, produktionsingenjörer, automationsingenjörer, produktionsledare, projektledare, driftansvariga

Kursinformation

Kan du reducera din buffert med 30%? Vad händer om du utökar din line med ytterligare en maskin? Vart finns flaskhalsen i din verksamhet?

Produktionssimulering är en metod vars mål är att, med hjälp av digitala modeller, besvara denna typ av frågor. Detta görs utan att påverka det verkliga systemet vilket gör metoden ytterst säker och kostnadseffektiv.

Kursens kommer att förse dig med grundläggande kunskaper kring ämnet men framförallt väcka tankar på hur detta verktyg kan appliceras i din verksamhet. Kursupplägget blandar allmän teori med mjukvaruriktad teori men tonvikten läggs på de praktiska moment som avslutar varje föreläsningspass.

Förkunskaper

Kursen är lämplig för både dig som är nybörjare och för dig som vill fräscha upp minnet. Vid behov kan mer avancerade övningar erbjudas.

Kursmål

Kursens mål är att ge dig:

 • Grundläggande teoretisk förståelse för diskret händelsestyrd flödessimulering
 • Kunskaper om hur ett produktionssimuleringsprojekt bör genomföras
 • Förståelse för vad en produktionssimuleringsmodell är och vad den används till
 • Grundläggande förståelse för simuleringsmjukvara
 • Kunskapen att själv skapa och analysera enklare modeller

Kursinnehåll

 • Flödessimulering – bakgrund
 • Simulering i praktiken
 • Förstudie
 • Datainsamling
 • Konceptmodell
 • Modellkonstruktion
 • Felsökning
 • Fastställande av transientperiod
 • Fastställande av simuleringshorisont
 • Replikationsanalys
 • Resultatanalys

Pris

6.000 SEK/person ex. moms. Inklusive kursmaterial, lånedator, fika och diplom

Kontakta oss för en kundanpassad offert

Kontakta oss