Göteborg, Skövde, Produktion

Produktionssimulering och optimering

Kursdatum

 • Skövde: Planeras in efter förfrågan
 • Göteborg: Planeras in efter förfrågan
 • Är ni flera från samma företag så är vi flexibla med tid och plats. Kontakta oss så pratar vi mer

Nivå

Fortsättning

Målgrupp

Produktionstekniker, line tekniker, produktionsingenjörer, automationsingenjörer, produktionsledare, projektledare, driftansvariga

Kursinformation

Kursen är en fördjupningskurs och bygger vidare på kursen Produktionssimulering, grundkurs. Denna gång introduceras avancerade objekt och funktioner vilka kopplas samman med lärdomar från grundkursen. Där grundkursen helt fokuserade på produktionssimulering går den här kursen vidare och introducerar optimering med NSGA-II.

NSGA-II står för ”non dominated soring genetic algorithm II” och är en välkänd fler-måls optimeringsalgoritm. Paras den samman med en simuleringsmodell får man ett väldigt kraftfullt verktyg, inte bara för att simulera den egna produktionen utan även för att optimera den.

Kursupplägget blandar teori med mjukvaruriktad teori men tonvikten läggs på de praktiska moment som avslutar varje föreläsningspass.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du genomgått Produktionssimulering, grundkurs alternativt har motsvarande kunskaper i produktionssimulering.

Kursmål

Kursens mål är att ge dig:

 • Fördjupad förståelse för Diskret händelsestyrd flödessimulering
 • Fördjupad kunskap om hur ett produktionssimuleringsprojekt bör genomföras
 • Grundläggande förståelse för optimering
 • Grundläggande förståelse för LeanSMO
 • Kunskapen att själv skapa och analysera komplexa simuleringsmodeller
 • Kunskapen att själv definiera och exekvera ett optimeringsexperiment

Kursinnehåll

 • Avancerade objekt
 • Avancerade funktioner
 • Enkel implementation av fördelningar
 • Optimering med NSGA-II
 • LeanSMO

Pris

4.000 kr/person ex. moms. Inklusive kursmaterial, fika och diplom.
Kontakta oss för att få en kundanpassad offert.

Kontakta oss