Nyheter - 2019-09-18

Elektroautomatik håller kvar ledarpinnen inom Virtual Commissioning

På årets konferens av Robotbaserad automation föreläste Elektroautomatiks robotexpert Martin Skoog om hur man med hjälp av Virtual Commissioning kan korta ledtiderna vid en idrifttagning.

Martin pratade om exempel från skarpa projekt som Elektroautomatik har gjort tillsammans med några av sina nyckelkunder. I slutskedet av projekten var kunderna på plats hos Elektroautomatik för en virtuell FAT där de kunde köra och testa utrustning, program och HMI. Med hjälp av VR-glasögon kunde de även gå in i stationerna och testa utrymme och höjder för lyft.

Minskade uppstartsrisker och kortare idrifttagningar

Slutresultaten jämfört med traditionella idrifttagningar blev minskade uppstartsrisker, kortare verkliga idrifttagningar samt att kunderna fick igång sin produktion snabbare. Det blev framgångsrika idrifttagningar där både Elektroautomatik och kunderna var mycket positiva till projekten.

Ove Leichsenring är ordförande i branchorganisationen SWIRA, som är huvudarrangör till robotkonferensen.

Virtuella verktyg viktiga i framtiden

– Virtuell simulering och virtuell testning av system kommer att bli ett mycket viktigt verktyg i framtiden, säger Ove. Detta gäller inte bara avancerade lösningar, utan även de mest enkla. Virtuell simulering är även ett viktigt säljinstrument för att visa aktörer, redan i ett tidigt skede, om hur en automationslösning skulle kunna fungera i deras produktion.


Martin Skoog och Ove Leichsenring

Om Robotbaserad automation

Robotbaserad automation anordnas vartannat år på Elmia och vänder sig till den tillverkande industrin. På robotkonferensen pratar Sveriges experter inom robotautomation om framtidens trender och utveckling. Arrangörer är SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) i samarbete med: Tillväxtverket, FKG, Robotdalen, Elmia Automation och Svenska Automationsgruppen. Konferensens huvudsyfte är att förmedla kunskap och höja robotautomationskomptensen inom den mindre och medelstora tillverkningsindustrin.

Om Virtual Commissioning

Virtual Commissioning är detsamma som namnet beskriver, en virtuell idrifttagning. Projektets alla delar såsom programmering, el och mekanik, samverkar i en simuleringsmodell i 3D-miljö. I denna kan du köra och testa utrustningen på samma sätt som du hade kunnat göra vid en verklig idrifttagning. Det går även att koppla ihop simuleringsmodellen med VR-glasögon. Du kan då gå omkring i utrustningen och känna av de verkliga utrymmena.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
TEKNISK CHEF MJUKVARA

Martin Skoog

martin.skoog@elektroautomatik.se 0500-78 33 14
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.