Nyheter - 2020-11-03

Elektroautomatik med i den svenska kommittén för robot-standardisering

Sverige har länge haft en ledande position inom industrirobotik. Detta gäller även arbetet kring det internationella standardiseringsarbetet. I den svenska gruppen deltar Elektroautomatik.

Vilken standard ska jag använda mig av och vilka krav behöver mitt företag uppfylla? För att samtliga robotanvändare världen över ska veta vad som gäller så är detta något som bestäms på global nivå.

Det internationella arbetet sker genom standardiseringsorganet ISO. Här är Sverige en av totalt 28 medlemsländer och deltar genom Swedish Standards Institute (SIS). Sverige är ledande i gruppen och har suttit på ordförandeposten i snart 40 år, sedan början av 80-talet.

Ann-Sofie Sjöblom, projektledare och ansvarig för SIS robotikkommitté och ordförande Staffan Elfving från ABB, leder den svenska gruppen. Här finns 25 medlemmar som är representanter från både industriföretag och universitet. En av medlemmarna är Stefan Nilsson, maskinsäkerhetsexpert på Elektroautomatik.

– Det är oerhört viktigt att vi alla, forskningen, användare och integratörer, samarbetar i arbetet med standarder. Vårt största bidrag är den erfarenhet vi får från utförda integrationer av industrirobotar i leveranser till våra kunder, säger Stefan.

Ny robotstandard under arbete

Just nu är det fokus på att arbeta fram en ny global standard. Den nu gällande publicerades 2011 och sedan dess har utvecklingen gått snabbt fram. Till exempel så fanns det då endast två robotar som kunde användas i kollaborativa applikationer.

I Svensk Verkstad nr 6 2020 svarar Ann-Sofie Sjöblom på den viktiga frågan – varför standardisera?   

– Standarder skapar gemensam best practice och kan vara verktyg vid upphandling, höja kvalitet och möjliggöra global konkurrenskraft. För en stark exportnation som Sverige gör användningen av standarder globalt att handelshindren blir färre och det blir enklare för svenska företag att etablera sig på världsmarknaden.

Läs artikeln här

Om Swedish Standards Institute (SIS)

SIS är Sveriges medlem i det Europeiska standardiseringsorganet CEN och det globala standardiseringsorganet ISO. Inom CEN och ISO deltar experter från världens alla länder för att gemensamt skapa internationella standarder.

Hos SIS kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

Läs mer om SIS arbete med robotstandardiseringen här

 

FÖR FRÅGOR, KONTAKTA
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.