I förra inlägget började vi nysta i de faktorer som utgör OEE/TAK. Vi gick igenom ”Tillgänglighet” som kanske är det mest centrala begreppet. I denna del tittar vi på de två resterande begreppen, ”Anläggningsnyttjande” och ”Kvalitet”.

Anläggningsnyttjande

Anläggningsnyttjandet beskriver hur den genomsnittliga hastigheten förhåller sig till maximal hastighet. I stället för begreppet hastighet används ofta andra benämningar som produktionsfart, takt, cykeltid eller liknande. Faktorer som har en stor inverkan på anläggningsnyttjandet är

  • Tillgängligheten
  • Effektiviteten
  • Underhåll
  • Orderhantering och produktionsplanering
  • Förmågan att hantera variationer i efterfrågan, produktionsvolymer och produktmix

Formeln för anläggningsnyttjande är:
Anläggningsnyttjande = Bruttoproduktion/(Planerad drifttid*Tillgänglighet*maximal produktionshastighet)

Viktigt att tänka på i dessa uträkningar är att den planerade drifttiden endast avser den tid som varit planerad och ska innehålla tid i drift, tid för planerade stopp (tex schemalagda underhållsaktiviteter och omställningar) samt tid för oplanerade stopp (ex. haverier).

Har man svårt att förstå vad anläggningsnyttjande egentligen är kan man tänka sig det som en Formel 1 bil som kör på en bana. När bilen var ny kunde vår toppförare prestera en varvtid på 60 sekunder. Tyvärr missköter vi vår bil under en längre period. Vi servar den inte regelbundet och vi byter inte däck. Vår toppförare har dessutom bestämt sig för att sadla om och bli youtuber så vi har ersatt honom med vår mekaniker som precis skaffat körkort. För att göra det än värre bestämmer tävlingsledningen att vi ska köra nattetid vilket försvårar det en del eftersom vår bil inte är utrustad med lysen. Föga förvånande presterar vi nu varvtider som ligger runt 80 sekunder. Vi nyttjar alltså inte längre den förmåga vi hade från början.

Kvalitet

Denna faktor är kanske den enklaste att förstå sig på. Den redogör för hur många produkter som uppfyller de egna kvalitetskraven i %. Tillverkas det 100 produkter och 90 av dessa var godkända sätts faktorn för Kvalitet till 90%.

Formeln för kvalitet är:
Kvalitet = (Bruttoproduktion-Kvalitetsbortfall)/Bruttoproduktion

Nu är vi äntligen redo att göra en OEE-beräkning, det kikar vi på i den avslutande delen av denna serie om fyra inlägg på temat OEE.