Insikter - 2023-09-27

Maskinservice: Mer än bara reparation

I en snabbrörlig industriell miljö är pålitlighet och effektivitet viktiga nyckelord. Det räcker inte med att bara laga maskiner när de går sönder. De allra flesta som arbetar inom industrin vet att en opålitlig maskinpark är en stor risk och att ett plötsligt haveri kan leda till kostsamma driftsstopp och till och med risk för arbetsskador. Maskinservice handlar om en helhetslösning för att maximera din produktion och minimera riskerna. Hos Elektroautomatik får du detta genom vårt affärsområde EA Technical Service.

Varför maskinservice är viktigt

Driftstopp och oplanerade reparationer är inte bara kostsamma i sig; de påverkar också produktiviteten och framdriften negativt. Därför går modern maskinservice långt utöver reparationer.

  • Förebyggande underhåll
    Vårt erbjudande med förebyggande underhåll innebär en tidsbestämd service som ger dig högre driftsäkerhet. Vi erbjuder bl.a. bedömning, inspektion och uppmätning av maskingeometri, samt back-up av PLC-program och byte av back-up batterier och slitagedelar.
  • Tillståndsbaserat underhåll (tbu)
    Med hjälp av avancerade verktyg som vibrationsmätning och termografering kan vi analysera maskinens tillstånd och förutse framtida problem. Denna proaktiva metod säkerställer en kontinuerlig drift och hjälper dig att undvika dyra haverier.
  • Akut service
    Trots allt kan olyckor hända. Med vår akutservice får du snabb och kvalificerad hjälp. Vår målsättning är att alltid ha rätt kompetens på rätt plats.

Vår expertis

EA Technical Service har en imponerande verktygslåda för att ge dig bästa möjliga service. Från elektriskt underhåll, som felsökning i fanuc och siemens-system, till mekaniskt underhåll inom mekanik, hydraulik och pneumatik – vi har kunskapen och erfarenheten att hantera alla dina behov.

Att investera i en genomtänkt maskinservice är att investera i din produktion och i förlängningen, ditt företags framgång. Med Elektroautomatik får du en partner som ser bortom reparationer och fokuserar på att göra din produktion så effektiv och hållbar som möjligt.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Business Unit Manager Service

Urban Gustavsson

urban.gustavsson@elektroautomatik.se 0500-78 33 03
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.