Referenscase

Den automatiserade spånhanteringen blev en direkt kostnadsbesparing

Till CEJN i Skövde har Elektroautomatik levererat en robotlösning för hantering av spån från svarvade kopplingar.

CEJN:s Skövdefabrik tillverkar snabbkopplingar för pneumatik och hydraulik i materialen stål, rostfritt stål och mässing. Kopplingens delar svarvas vilket medför stora mängder spån som ska hanteras för återvinning. Spånet från svarvprocessen innehåller skärolja som används i processen. Arbetet, som gick ut på att flytta en spånbehållare från en plats till en annan, har tidigare skötts manuellt med hjälp av truck.

– Detta var en station som var självklar för oss att automatisera, både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett resurseffektivt synsätt, säger Gunnar Hellichius, produktionschef på CEJN.

Kostnadsbesparingar genom återanvändning av skärolja

Med den nya robotlösningen kan CEJN nu återanvända skäroljan och får dessutom ett torrare spån som underlättar återvinningen. Att automatisera arbetet har också medfört att CEJN kan nyttja sina resurser på ett mer effektivt sätt.

– Den nya lösningen blev en direkt kostnadsbesparing, eftersom vi nu kan återanvända skäroljan istället för att köpa ny. Det ligger också i linje med vår miljö- och hållbarhetsstrategi, säger Gunnar.

Funktion

Vid svarvningen samlas spånorna i en behållare. En operatör placerar den fulla behållaren i robotcellen som därefter hanterar spånbehållaren helautomatiskt igenom återvinningsprocessen. Roboten greppar behållaren och kontrollerar mängd, materialtyp samt vikt. Rätt centrifugprogram genereras automatiskt och ren skärolja separeras från spånet som sedan återanvänds i svarvarna.

Den centrifugerade behållaren kontrollvägs för att säkerställa att rätt mängd olja har centrifugerats bort. När detta är klart tömmer roboten behållaren i spåncontainer och levererar en tom behållare till operatören.

Projektet gjordes i nära samverkan med Mercatus. Elektroautomatik levererade automationslösningen där Merkatus leverans av spåncentrifug integrerades.


Teknisk översikt

  • 1 st ABB-robot för hantering av spånbehållare
  • 1 st våg
  • 1 st materialsensor
  • 1 st spåncentrifug
  • 1 st oljeseparering
  • 3 st tippar för tömning i spåncontainer
  • 3 st parkeringsplatser för spånbehållare
  • 1 st övergripande styrsystem

Om CEJN

CEJN AB i Skövde utgör basen för CEJN-gruppen. Här sker utveckling, produktion och marknadsföring av snabbkopplingar för tryckluft, hydraulik och vätskor. Försäljningen utgörs till 85% av export till ett 25-tal länder i huvudsak via våra 17 försäljningsbolag. CEJN-gruppen har totalt 550 anställda, varav drygt 350 i Skövde.

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.