Referenscase

Kortare ledtider och bättre kvalitetstester i Scanias motorfabrik

I Scanias motorfabrik i Södertälje görs stickprover av motorblocken för att säkerställa att de är av tillräckligt hög kvalitet. Ett manuellt stickprov har en ledtid på 3 timmar. Elektroautomatik har hjälpt Scania med en automatisk lösning där varje stickprov endast tar 3 minuter.

 

Kvalitetsprover genom manuella stickprover

I Scanias motorfabrik i Södertälje kvalitetssäkras motorblocken i form av stickprov där en operatör mäter motorblocken på flera bestämda punkter. Eftersom arbetet görs manuellt är processen både tung och mycket tidskrävande för operatören.

– Vi insåg att vi behövde hitta en lösning på problemet och fick inspiration från en av våra fabriker i Brasilien, säger Fredrik Zelazny, ansvarig från Scanias sida. Vi hade delar av lösningen själva, men behövde hitta en leverantör som kunde hjälpa oss att slutföra våra idéer.

”Elektroautomatik hjälpte oss att slutföra vår idé och kom även med viktiga tillägg som vi inte hade tänkt på själva. Som kund känns det bra när en leverantör ifrågasätter våra krav eftersom det blir ett kvitto på att de verkligen har tänkt till.”

”Som kund känns det bra när en leverantör ifrågasätter våra krav”

Vid upphandling av leverantör var Elektroautomatik en okänd aktör för Fredrik och hans avdelning.

– Elektroautomatik hade levererat flera automationslösningar till andra delar av Scania tidigare, men på vår avdelning var företaget en helt okänd leverantör, säger Fredrik. Naturligtvis så pratade vi med interna referenser, men vi gjorde också ett referensbesök hos en av deras största kunder som pratade mycket gott om dem. Så av flera kandidater föll valet på Elektroautomatik.

– Elektroautomatik hjälpte oss att slutföra vår idé och kom även med viktiga tillägg som vi inte hade tänkt på själva, säger Fredrik. Som kund känns det bra när en leverantör ifrågasätter våra krav eftersom det blir ett kvitto på att de verkligen har tänkt till.

Från 3 timmar till 3 minuter

Lösningen blev en förlängning av den befintliga stationen, vilket innebar att motorblocken inte längre måste lyftas av linen för mätning. Själva mätningen kan nu istället utföras med en så kallad mätarm som tar de bestämda måtten och sedan lagrar informationen.

Resultatet blev att ledtiden för ett stickprov kortades från 3 timmar till 3 minuter. Dessutom blev mätresultaten av högre kvalitet och kunde lagras på ett spårbart sätt.

– Utmaningen i projektet var att inte riskera säkerheten i resten av linen, säger Fredrik. När man lägger till eller tar bort någonting medför det alltid en risk. Men allt gick bra och Elektroautomatik kunde till och med utföra installationen under produktion.

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.