Referenscase

Lägre energikostnad med hjälp av Elektroautomatik

Med hjälp av en ombyggnation av det befintliga ventilationsaggregat har Elektroautomatik hjälpt till att sänka en av sina kunders driftkostnader. Resultatet har en pay off på mindre än ett år. Som ett mervärde får operatörerna dessutom bättre arbetsmiljö i och med det förbättrande luftflödet i lokalerna.

 

Har varit med vid tre ombyggnationer

Lokalerna byggdes på slutet av 80-talet och rustas upp efter hand det behövs. Under 2014 påbörjades arbetet med att bygga om samtliga ventilationssystem för att minska på lokalernas energiförbrukning. Arbetet består av att befintliga till- och frånluftssystem förses med frekvensstyrd hastighetsreglering.

Sedan 2014 har Elektroautomatik varit med vid tre ombyggnationer varav den senaste utfördes under sommaren 2016. Vid detta tillfälle byggde Elektroautomatik om 14 st ventilationsaggregat. Under vintern och våren 2017 kommer en fjärde ombyggnation i samma projektserie att utföras.

– Med en pay off på mindre än ett år så vore det dumt att inte bygga om ventilationssystemen, säger kundens ansvarige projektledare.

”Elektroautomatik hade redan vårt fulla förtroende och vid upphandlingen kunde de dessutom erbjuda rätt jobb till rätt pris.”

En välkänd leverantör

Innan det första bytet 2014 var Elektroautomatik redan en välkänd leverantör.

– Elektroautomatik hade redan vårt fulla förtroende och vid upphandlingen kunde de dessutom erbjuda rätt jobb till rätt pris, säger kunden. Det är mycket personkemi som spelar in och det känns tryggt för oss att veta att våra leverantörer har den rätta kompetensen.

Byte utan produktionsstopp

– Arbetet utförs utan produktionsstopp, säger Johan Jansson, installationschef och ansvarig från Elektroautomatiks sida. Men för att produktionen ska störas så lite som möjligt så stänger vi av och bygger om ett aggregat åt gången.

– För att klara av en ombyggnation under produktion så krävs ett tätt samarbete mellan oss och Elektroautomatik som utför arbetet, säger kunden. Aggregaten bör inte vara avstängda mer än nödvändigt så det gäller att vi båda är väl förbereda när det väl är dags. Bägge ombyggnationerna har fungerat väldigt bra och det är värt mycket för oss att inte behöva planera in timmar på kvällar, nätter och helger.

 

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.