Referenscase

Leverans av AGV-lösning till amerikanska Navistar Inc

EA Mobile Robotics har levererat ett flertal AGV-system till amerikanska Navistar. Navistar producerar International® kommersiella lastbilar, egna dieselmotorer och IC Bus® skolbussar, samt kommersiella bussar. Första leveransen av AGV:er till fabriken i Huntsville, Alabama skedde 2021 och sedan dess har AGV:er levererats under 2022 och 2023.

Leveranserna omfattar system för såväl monteringslinjer som produktionsnära logistik. Systemen består av ett betydande antal AGV:er, fixtureringar och centrala enheter för både styrning av AGV:er och kommunikation med andra system och utrustningar.

– Vi ser fram emot att ta helhetsansvar i en miljö med höga krav på tillgänglighet, ergonomi och säkerhet. Navistar valde automationslösningar baserade på AGV-koncept istället för fasta installationer för att skapa flexibla produktionsupplägg som kan möta framtida behov. Pär Knutsson, säljchef på EA Mobile Robotics, betonar att EA Mobile Robotics tidigare framgångsrika projekt med liknande krav var avgörande.

Affären signerades efter ett omfattande utredningsarbete, däribland utvärdering av pilotutrustning. Hårdvara och mjukvara är anpassade till specifika behov som är definierade av Navistar.

EAMR AGV

– Vi är verkligen stolta över att ha gjort dessa leveranser som innehåller både en stor variation av olika AGV:er och fem olika system. Leveranserna påvisar vår styrka och konkurrenskraft, avslutar Pär Knutsson.

Fotnot: Navistar Inc är ett amerikanskt företag inom fordonsindustrin som ingår i Traton Group

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Business Unit manager EAMR

Pär Knutsson

par.knutsson@elektroautomatik.se 0500-10 34 26
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.