Blogg - 2024-03-26

Tillgänglighet i OEE

Detta är del 2 i en serie om 4 inlägg gällande OEE-beräkningar. I första delen skrev jag om Vad är OEE och varför det används. I denna del börjar vi reda ut begreppen som utgör OEE, vi börjar med ”Tillgänglighet. 

Tillgänglighet i OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett mått på hur väl produktionsutrustningen är tillgänglig för produktion under den planerade drifttiden. Det beskriver förhållandet mellan den faktiska drifttiden och den planerade drifttiden för utrustningen. Tillgänglighet är ett viktigt element i OEE och ger insikt i hur väl produktionslinjen fungerar med avseende på drifttid. 

Formeln för tillgänglighet är: 

Tillgänglighet = Faktisk drifttid/Planerad drifttid

Faktisk drifttid: Den tid då utrustningen faktiskt var i drift och producerade enheter. 

Planerad drifttid: Den totala tid som utrustningen var planerad att vara i drift, inklusive både planerade och oförutsedda avbrott. 

Tillgänglighet uttrycks vanligtvis i procent och ger information om hur väl utrustningen utnyttjas under den givna tidsperioden. Ju högre tillgänglighet, desto bättre är utrustningen på att vara i drift enligt planen och minimera oväntade avbrott. Att förstå och förbättra tillgängligheten kan vara avgörande för att öka produktionskapaciteten och minska stilleståndstiden. 

Ett vanligt fel många gör vid OEE-beräkningar är att man enbart använder sig av just tillgänglighet för utrustningen i tron om att det är likställt med en komplett OEE-beräkning. Varför är detta fel hör jag genast många fråga? Jag kan ge ett enkelt exempel:  

Vi har maskin A & maskin B. Maskin A har en cykeltid på 60 sekunder och en tillgänglighet på 70%. Maskin B har en cykeltid på 70 sekunder och en tillgänglighet på 80%. Om man nu bara tittar på tillgängligheten kommer Maskin A att producera 1 detalj mer per timme trots att tillgängligheten är 10% lägre.  

Maskin A 

Cykeltid: 60sekunder 

Tillgänglighet 70% 

Produktion under 1h: 3600∗0,7/60 = 42 detaljer 

Maskin B 

Cykeltid: 70sekunder 

Tillgänglighet 80% 

Produktion under 1h: 3600∗0,8/70 = 41 detaljer 

Detta enkla exempel visar på att man inte kan betrakta tillgängligheten som ett ensamt övergripande jämförelsemått. Genom att dessutom beakta anläggningsnyttjandet och kvalitetsutfallet blir jämförelsen mer korrekt. Detta kikar vi på i nästa del! 

Författare
Technical Lead - Lean Production & Simulation

Peter Wolak

peter.wolak@elektroautomatik.se 0500-78 33 34
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.