EA Consultant

Flödessimulering och optimering

Har du en korrekt dimensionerad buffert? Känner du till processens flaskhals? Frågor som dessa är lätta att ställa men betydligt svårare att besvara. Flödessimulering är ett kraftfullt verktyg framtaget för att svara på just sådana frågor. Genom att göra en flödessimulering får du en större medvenhet om din verksamhet. Detta öppnar även upp möjligheten för att gå vidare och göra en flödesoptimering. Med resultatet kan du sedan optimera morgondagens produktion.

Våra experter hjälper dig hela vägen från tanke till handling. Hör av dig, så kommer vi gemensamt fram till var vi ska börja.

 

Kontakt
Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15

Varför ska du göra en flödessimulering?

Genom att samla in och sammanställa produktionsdata konstrueras en digital modell av din process. Resultatet kan därefter användas till olika analyser, förbättringsarbeten och prognostisering.

Nyttan av flödessimuleringsmodeller är inte bara begränsad till löpande produktion utan kan med fördel också användas till projekt och förstudier. Resultatet blir ett högkvalitativt beslutsunderlag som du kan känna dig trygg att basera dina beslut på.

Exempel på användningsområden

Flaskhalsanalys, buffertoptimering, ledtidsanalys, produktionsoptimering, nyinvesteringar, tillgänglighetsanalys

Syftet med flödessimulering och optimering är

  • Att experimentera utan att störa det verkliga systemet
  • Att fastställa krav för en maskin/system
  • Att designa och förbättra befintliga drift- & resursparametrar
  • Att förse beslutsfattare med bästa möjliga beslutsunderlag
  • Att testa designförslag
  • Att förstå komplexa system
  • Att hitta rätt lösningar

Våra konsulter

Anders Herngren

Erfaren underhåll- och produktionsingenjör inom automotive, både från bearbetning och montering. Anders jobbar gärna med att skapa driftsäkra och effektiva processer både i nya projekt och genom förbättringsarbete i befintliga utrustningar. Han har goda kunskaper inom driftsäkerhet, kvalitet, ergonomi och arbetssätt.  Han har även en bakgrund som lärare inom teknik och arbetssätt.

Daniel Härström

Daniel är projektledare med lång erfarenhet från automotive och livsmedelsindustrin. Han har en bakgrund som underhållsingenjör och även jobbat med mekanikkonstruktion.

Mats Hultman

Mats är underhållsingenjör med lång erfarenhet inom automotive. Han har arbetat i projekt som eltekniker i anskaffningsfasen, inköp och mottagning av liner och maskiner. Han ha också erfarenhet av driftsäkerhet och förbättringar på befintliga maskiner och har goda kunskaper om skruvdragning. Mats har utfört flera av sina projekt i utlandet.

Max Johansson

Servicetekniker med bakgrund som operatör. Max har mycket erfarenhet inom bearbetningsproduktion och med projekt inom automotive. Han har jobbat med både robotceller och CNC-maskiner är för tillfället verksam inom träindustrin.

Peter Wolak

Ansvarstagande produktionsingenjör med känsla för förbättringsarbeten och flödessimulering. Utöver att ha deltagit i flera kapacitetshöjande projekt, simuleringsuppdrag och installationsprojekt har han också verkat som projektledare och produktionstekniker. Peter drivs av nya utmaningar samt möjligheten att förbättra verksamheten han verkar i.

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss