EA Consultant

Risk- och rotorsaksanalys

Hur kan du få din industrianläggning att fungera felfritt? En nyckel är att fokusera på dina tekniska processers grundproblem istället för att bara åtgärda symptomen.

Har du svårt att förstå vad som är orsaken till problemen? På EA Consultant hjälper vi dig att hitta och åtgärda störningar. Syftet med att göra en riskanalys eller en rotorsaksanalys är att permanent ta bort den faktiska källan istället för att hantera de symptom som felet ger upphov till.

Hör av dig, så hittar vi tillsammans en lösning som passar dig.

Kontakt
Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15

Investera din tid klokt

En riskanalys eller en rotorsaksanalys kan användas i såväl små som stora processer.

Behöver du endast stöttning eller vill du ha hjälp genom hela analysen? Våra experter hjälper dig med så lite eller så mycket kompetens du behöver. Tiden vi tillsammans lägger är välinvesterad tid, som du snabbt får igen.

Varför ska du göra en riskanalys eller en rotorsaksanalys?

  • Problemen sitter oftast inte på de ställen där de först visar sig. Genom att kartlägga hela din produktionsprocess är det lättare för dig att se var problemen verkligen sitter.
  • Analyserna är inte bara bra för att lösa tekniska problem. De kan även identifiera organisatoriska processer och rutiner i din verksamhet.
  • Att identifiera och ta bort rotorsaker sparar både tid och pengar inom alla branscher.

Våra konsulter

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss