Elektroautomatik - Industriautomation

Automation utifrån er verklighet

Elektroautomatik har hjälpt små och stora företag att automatisera sin produktion ända sedan 1965.

Läs hur vi kan hjälpa dig idag arrow_forward
Varfu00f6r automation?

Effektivare, su00e4krare och med bu00e4ttre slutresultat

Fu00f6rdelarna med automation u00e4r mu00e5nga bu00e5de fu00f6r era anstu00e4llda och verksamheter i stort. Vi hju00e4lper er produktion att fu00e5 hu00f6gre precision och bu00e4ttre ergonomi samt verskamheten att fu00e5 bu00e4ttre lu00f6nsamhet.
Lu00e4s mer om fu00f6rdelarna med automation arrow_forward
Skru00e4ddarsydda lu00f6sningar

Automation utifru00e5n er verklighet

Behu00f6ver ni blixtsnabbt behu00f6ver identifiera skadade produkter pu00e5 ett lu00f6pande band? Eller plocka ku00e4nsliga livsmedel med kompromisslu00f6s hygien? Eller u00e4r det nu00e5got helt annat? Vi lu00f6ser det.
Se mer av vad vi erbjuder arrow_forward
Branscher

Saltsyra. Pru00e4stost. u2028Allt du00e4remellan.

De stenhu00e5rda kraven pu00e5 spu00e5rbarhet inom lu00e4kemedel. Utmaningarna kring kvalitet och hygien nu00e4r man hanterar livsmedel. Pressa sekunder pu00e5 en karosstillverkning. Under vu00e5rt halvsekel i automationsbranschen su00e5 har vi lu00e4rt oss arbeta inom mu00e5nga olika omru00e5den.
Se mer av vad vi erbjuder arrow_forward