EA Automation

Vad vill du automatisera?

Oavsett om du jobbar med bröd, tvättmaskiner, små detaljer eller bilar så löser vi din automation. Med över 50 år i bagaget har Elektroautomatik lång erfarenhet inom flera olika branscher.

Kontakt
Hur vi arbetar

En klok process i jakten på en smart lösning

Varje projekt är unikt och kundanpassas efter ditt specifika behov. Affärsgenomförandet är dock alltid detsamma och med detta tar vi tillsammans fram den bästa lösningen.

Vårt affärsgenomförande

När du som kund börjar jobba med oss så bygger vi upp projektet runt en väletablerad process som har arbetats fram under många år. Se nedan vilka steg som ingår.
Förstudie
Rådgivning/Förstudie
Rådgivning/Förstudie
I fasen rådgivning och förstudie skapar vi tillsammans med dig som kund en kravspecifikation som är grunden för projektet.
Analysering/Beredning
Analysering/Beredning
När vi är överens om vad som ska göras startar vår analysfas som vi kallar för beredning. Den resulterar i en offert där lösningen är beskriven mer i detalj.
Utveckling av lösning
Utveckling/Konstruktion
Utveckling/Konstruktion
Nu är det dags att starta detaljarbetet i projektet. I denna fas kommer du ha jämna avstämningar med projektledaren och också få träffa konstruktionsteamet. Allt för att du ska känna dig trygg med projektets framdrift och resultat.
Tillverkning/Montage
Tillverkning/Montage
När konstruktionsteamet är färdiga lämnar vi över till våra tekniker och montörer. Nu tillverkas alla detaljer som sedan monteras i våra funktionella montagehallar.
Verifiering
Verifiering
I våra montagehallar genomförs sedan FAT (factory acceptance test). Då får du ett kvitto på att det som vi kommit överens om verkligen är det vi kommer leverera.
Leverans
Leverans/Utbildning
Leverans/utbildning
När FAT är godkänt av dig levererar vi anläggningen eller maskinen till din fabrik. Vi installerar den, provkör och genomför en SAT (site acceptance test). Nu är det också hög tid för utbildning i hur maskinen fungerar. Detta finns alltid med som en viktig del av vår leverans.
Service/Support
Service/Support
Efter överlämningen kommer du ha fullt stöd av vår duktiga serviceavdelning EA Service. De tar hand om alla eventuella garantiåtgärder eller andra förbättringar som du vill ha hjälp med. EA Service är också med efter det att garantin har gått ut om du önskar teckna ett serviceavtal med oss.
”Det här är vår process för att skapa framgångsrika anläggningar och produkter som skapar kundvärde. På Elektroautomatik är vi med dig hela vägen och hela tiden.”

Ulf Persson, Sales Engineer

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss