EA Automation

Virtual Commissioning

Med Virtual Commissioning kan vi erbjuda dig att testa din utrustning virtuellt. Flera tids- och kostnadsbesparingar kan göras genom att justeringar utförs innan anläggningen byggs upp i verkligheten. Tveka inte att ta kontakt med oss så diskuterar vi tillsammans hur vi kan genomföra Virtual Commissioning i just ditt projekt.

Kontakt

Vad är Virtual Commissioning?

Det finns många värden med Virtual Commissioning som nu växer sig starkt på marknaden. Med vad är det egentligen?

Virtual Commissioning är detsamma som namnet beskriver, en virtuell idrifttagning. Projektets alla delar såsom programmering, el och mekanik, samverkar i en simuleringsmodell i 3D-miljö. I denna kan du köra och testa utrustningen på samma sätt som du hade kunnat göra vid en verklig idrifttagning. Cykeltider och kvalitetstester kan med andra ord göras redan i det här stadiet. För att lyfta Virtual Commissioning ytterligare en nivå går det att koppla ihop simuleringsmodellen med VR-glasögon. Du kan då gå omkring i utrustningen och känna av de verkliga utrymmena.

Syftet med att använda Virtual Commissioning i sitt automationsprojekt är att:

  • Minska ledtiderna
  • Minimera riskerna vid den verkliga idrifttagningen
  • Få en bättre kvalitet av slutleveransen
  • Få en bättre ekonomi i sitt projekt

Korta ledtiderna med Virtual Commissioning

Vill du också testa din automationslösning innan den byggs upp i din produktion? Tillsammans med en kund har Elektroautomatik gjort en virtuell idrifttagning. Utfallet blev minskade uppstartsrisker och en kortare verklig idrifttagning. Hör Martin och Samuel berätta om projektet och värdet med att använda Virtual Commissioning.
play_arrow
play_arrow

Titta in i ett projekt

Se hur vi jobbar med en simuleringsmodell vid en virtuell idrifttagning. I detta fallet är det en robotcell som hanterar detaljer mot kringliggande utrustningar.

De olika fönstren som visas i filmen är den verkliga mjukvaran för PLC, robot och HMI som körs och är kopplad mot modellen. Vilka möjligheter skapar detta för ditt företag?

”En virtuell idrifttagning gör att både vi och kunden kan testa och uppleva utrustningen i ett mycket tidigare skede än vad vi annars hade kunnat göra.”

Samuel Lindholm, affärsenhetschef på Elektroautomatik i Skövde

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss