EA Automation

CE-märkning av industriautomation

CE-märkning av maskiner och industriautomation regleras av ett gemensamt regelverk inom EU. På Elektroautomatik säkerställer vi att samtliga av våra leveransen uppfyller aktuella krav. Genom hela framtagningsprocessen, med start i konstruktionsfas, arbetar vi aktivt med hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Ett viktigt moment i detta arbete är att tidigt utföra en riskbedömning för maskinen så att rätt åtgärder vidtas i arbetet. Innan leverans testar och validerar vi maskinen samt sammanställer teknisk dokumentation. I samband med överlämning till kund utbildas även personalen som ska använda maskinen.

Kontakt

Vi hjälper dig att välja rätt säkerhet för din verksamhet

Vilka säkerhetslösningar är lämpliga? Vilka maskinskydd kan väljas? Vilka harmoniserade standarder bör användas som stöd? Kan det vara aktuellt att använda standarden för integration av robotar? Frågorna är många och det kan kännas svårt att hitta rätt.

På Elektroautomatik har vi lång erfarenhet av maskinsäkerhet och vi kan hjälpa dig att analysera och utföra de åtgärder som krävs för din utrustning. Våra uppdrag omfattar allt ifrån riskbedömning och rådgivning till sammanställning av dokumentation. Målet är att välja rätt säkerhet för din industriautomation.

Om du behöver ytterligare stöttning så erbjuder vi även utbildningen Maskindirektivet och CE-märkning genom EA Academy.

  • Riskanalyser
  • Dokumentation och användarmanualer
  • Rådgivning
  • Utbildning
Ett urval av våra kunder

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss