EA Consultant

Produktionseffektivisering

Hur kan du få din industrianläggning att fungera felfritt? En nyckel är att fokusera på dina tekniska processers grundproblem istället för att bara åtgärda symptomen. Har du svårt att förstå vad som är orsaken till problemen? På EA Consultant hjälper vi dig att hitta och åtgärda störningar.

Hör av dig, så hittar vi tillsammans en lösning som passar dig.

Kontakt
Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15

Hur går vi tillväga?

1. Produktionsanalys

EA Consultant utför en noggrann kartläggning och analys av din process. Här går vi igenom både de tekniska och de organisatoriska processerna.

2. Aktivitetslista

Aktivitetslistan är ett resultat av analysen och innehåller de tillkortakommanden som blivit identifierade. Varje punkt i listan är således en förbättringsmöjlighet.

3. Projektgrupp

EA Consultant tillsätter en skräddarsydd projektgrupp med rätt kompetens för att driva igenom samtliga punkter i aktivitetslistan.

5. Veckoavstämningar

Det löpande arbetet följs noggrant upp och stäms av veckovis tillsammans med dig som kund.

5. Resultat

Våra produktionseffektiviseringar har historiskt levererat goda resultat med kapacitetshöjningar, waste-reducering och ökad lönsamhet hos våra kunder.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Referenscase

Lägre energikostnad med hjälp av Elektroautomatik

Med hjälp av en ombyggnation av det befintliga ventilationsaggregat har Elektroautomatik hjälpt till att sänka en av sina kunders driftkostnader. Resultatet hade en pay off på mindre än ett år.
Referenscase

Högre spårbarhet med nålprägling av Scanias motorblock

Scania höjde kravet på spårbarheten av sina motorblock. Elektroautomatik levererade en märkstation där motorblocken märks med hjälp av nålprägling.
Referenscase

Kortare ledtider och bättre kvalitetstester i Scanias motorfabrik

Ett manuellt kvalitetsprov av ett motorblock tog tidigare 3 timmar. Elektroautomatik hjälpte Scania med en automatisk lösning där varje stickprov nu tar 3 minuter.
Referenscase

Elektroautomatik flyttade en hel produktionsanläggning

Åt Gnutti Carlo flyttade Elektroautomatik en hel produktionsanläggning. Omlokalisering innebar en flytt av 7 robotceller innefattande 21 maskiner.
Referenscase

Kostnadseffektiv pallnedbrytning

Elektroautomatik har hjälpt en kund att skapa en komplett anläggning som plockar isär och sorterar 280 pall i timmen och har möjlighet att vara igång dygnet runt.
Referenscase

Montering och testning av ställdon

Åt en utländsk kund har Elektroautomatik levererat en monteringsline bestående av 28 stationer. Projektet omfattade en leverans av en anläggning för montering och testning av elektriska ställdon.
Referenscase

Spräckning och märkning av vevstake

Elektroautomatik har levererat en maskin för att spräcka, märka och rengöra vevstakar. Med en cykeltid på 120 sekunder säkerställer maskinen produktkvaliteten och ger hög spårbarhet.
Referenscase

Nitning och limning av plåttrummor

Skandia Elevator är Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmål. Elektroautomatik har levererat en robotanläggning för hantering, nitning och tätning av plåttrummor.
Referenscase

Hantering och packning med hjälp av linjärrobot

Kunden var i behov av en ny lösning för att kunna packa sina produkter i ett nytt emballage. Storlekarna på produkterna skiljer sig mycket åt och viktskillnaden var ibland över 200 kg.
Referenscase

Robotiserad tillverkningsprocess av plastfönster hos Dometic Seitz

Med hjälp av Elektroautomatik installerade Dometic Seitz ett automatiserat flöde för konturfräsning, hantering och packning av plastfönster.
Referenscase

Automatisk packning av produkter i SRS-lådor

Med hjälp av ett automatiserat flöde uppnådde vår kund inom livsmedelsindustrin en ökad produktivitet och en bättre ergonomi för personalen.
Referenscase

Nytt automatiskt AGV-system till kund inom fordonsindustrin

Åt en kund inom fordonsindustrin har EA Mobile Robotics levererat ett flexibelt och helautomatiskt AGV-system. Vinsten blev en mer effektiv produktion med både tid- och kostnadsbesparingar.
Referenscase

Robotintegration hos Håkanssons

Elektroautomatik har hjälpt Håkanssons med robotintegration vid rörbockningsmaskiner och pressning. Resultatet blev att Håkanssons fick en mer effektiv produktion och bättre ergonomi vid arbetsstation
Referenscase

Där robotar bygger robotar i samarbete med människor

Tillsammans med ABB har Elektroautomatik varit med och byggt upp ABB:s egen automatiserade kollaborativa produktionsmiljö.
Referenscase

Leverans av robotcell till Swegon

Tillsammans med ABB har Elektroautomatik levererat en robotcell för kantbockning till Swegon.
Referenscase

AGV:er ökar produktionskapaciteten av litiumbatterier till truckar

EA Mobile Robotics har levererat ett AGV-system till Toyota Material Handling Manufacturing Sweden. AGV:erna verkar som mobila arbetsstationer i en monteringsline för litiumbatterier.
Referenscase

EA Mobile Robotics AGV på Sandvik

Våra automatiska AGV:er hos Sandvik Machining Solutions har en kapacitet att lyfta pulvercontainrar och pallar på 1300 kg upp till 2,5 m höjd.
Referenscase

Framtidssäkring genom avancerad 5-axlig teknik

Elektroautomatik spelade en avgörande roll i detta projekt genom att bidra med sin expertis och tekniska rådgivning för att säkerställa att lösningen var perfekt anpassad till Ekets behov.
Referenscase

Vertikaltransportörbytet gav kunden en mer trygg anläggning

För en kunds räkning bytte Elektroautomatik ut en vertikaltransportör. Resultatet blev en mer säker och pålitlig anläggning.
Referenscase

Serviceavtalet blev ett sätt att säkra produktionen

Bemanning en dag i veckan och beredskap med max 3 timmar inställelsetid gjorde att kunden inom livsmedelsindustrin kunde säkra upp sin produktion.
Referenscase

Bättre kvalitetskontroll med vision hos Pågen

Pågen behövde utveckla kvalitetskontrollen av fyllningen i sina populära gifflar. Elektroautomatik hittade en lösning med vision.
Referenscase

Förutbestämt underhåll gav kunden en driftsäker anläggning

Sedan 2009 utför Elektroautomatik regelbundet förutbestämt underhåll hos en av sina kunder. Resultatet? En driftsäker anläggning med minimal risk för produktionsstopp.
Referenscase

Den virtuella idrifttagningen gav kunden en kortare uppstartssträcka

Tillsammans med en kund har Elektroautomatik gjort en virtuell idrifttagning. Utfallet blev minskade uppstartsrisker och en kortare verklig idrifttagning.
Referenscase

Maskinflytt av en hel produktion

Elektroautomatik hjälpte Sansera att flytta hela sin produktion till nya lokaler. Flytten inkluderade 25 st maskingrupper bestående av NC-maskiner, robotbetjäning och övrig produktionsutrustning. 
Referenscase

Flexibel robotcell för resning av kartong

Elektroautomatik har levererat en robotcell för resning och tejpning av wellpappkartonger. Lösningen blev en flexibel och effektiv lösning med kapacitet att hantera 240 kartonger.
Referenscase

Limsträngsapplicering på värmeväxlarplåtar

För en kund har Elektroautomatik levererat en robotcell för limsträngsapplicering på värmeväxlarplåtar. Med den nya lösningen blev limprocessen både mer effektivt och gjord med bättre kvalitet.
Referenscase

Den automatiserade spånhanteringen blev en direkt kostnadsbesparing

Till CEJN i Skövde har Elektroautomatik levererat en robotlösning för hantering av spån från svarvade kopplingar.
Referenscase

Utbyggnad av hydroponisk salladsproduktion

Elektroautomatik hjälper livsmedelsföretaget Ljusgårda med en utbyggnad av sin hydroponiska salladsproduktion. Resultatet blir att Ljusgårda går från 2 till 50 ton skördad sallad i månaden.
Referenscase

Produktionseffektivisering för ett mer effektivt flöde och stora kostnadsbesparingar

Elektroautomatik har hjälpt sin kund inom bilindustrin att produktionseffektivisa sitt flöde, med stora kostnadsbesparingar som resultat.
Referenscase

Självladdande AGV:er till Scanias fabriker i Södertälje och Brasilien

Åt Scania har EA Mobile Robotics installerat ett flexibelt AGV-system som laddar kontinuerligt. Systemet, innehållande 76 AGV:er, levererades till motorfabrikerna i Sverige och Brasilien.
Referenscase

Högre output hos Doggy med hjälp av produktionseffektivisering

I Doggys fabrik i Vårgårda produceras foder för djur. Tillsammans med EA Consultant jobbar Doggy nu med en produktionseffektivisering för att få ett bättre resultat i produktionen.
Referenscase

Serviceavtal hos Furhoffs Rostfria

Genom Elektroautomatik och affärsenheten EA Service har Furhoffs Rostfria ett serviceavtal som hjälper dem med förebyggande service, ombyggnationer och akuta fel i produktionen.
Referenscase

Helhetslösning hos Skaraverken

Elektroautomatik hjälpte Skaraverken med en totallösning där allt inom maskiner, automation och kringutrustning ingick.
Referenscase

Konturnavigerande AMR:er kör 5-skift i bearbetningsfabrik

För en kund inom fordonsindustrin har EA Mobile Robotics levererat ett AMR-system bestående av 6 st AMR:er.
Referenscase

Leverans av AGV-lösning till amerikanska Navistar Inc

EA Mobile Robotics har levererat ett flertal AGV-system till amerikanska Navistar.
Referenscase

Arla stärker upp sin kompetens med robotutbildning

Resultaten talade sitt tydliga språk. Operatörerna vid Arla Foods AB fick inte bara chansen att finslipa sina färdigheter i robotik – de fick också en djupare förståelse för robotarnas uppbyggnad.
Referenscase

Effektiv produktion och bättre ergonomi med AGV-system

Genom implementeringen av AGV-systemen har vår kund inom fordonsindustrin inte bara säkerställt sin produktion för framtida behov, utan också optimerat materiallogistiken och förbättrat arbetsmiljön.
Visa alla arrow_forward

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss