EA Consultant - Tjänstepaket

Automationskoncept

Står du inför utmaningen att uppgradera eller förändra din produktionslinje? Då är vi på Elektroautomatik din partner i automationsutveckling.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som effektiviserar och förbättrar din process, oavsett utmaning. Genom vårt partnerskap får du inte bara teknisk expertis utan även lösningar anpassade efter ditt företags specifika behov. Vårt mål är att smidigt integrera effektiva förändringar i din produktionsprocess, vare sig det innebär att optimera en befintlig produktionslina eller att införliva en helt ny produkt i ditt system

Kontakt
Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15

Anpassat efter dina behov

1. Anpassade lösningar

Varje automationskoncept är skräddarsytt för att passa de unika behoven i din produktionsprocess, oavsett om det gäller att modifiera automationen för att hantera stundande produktändringar eller införa nya.

2. Omfattande analys

Vi genomför en detaljerad utvärdering av din nuvarande automationsutrustning för att identifiera vilka utrustningar som kan återanvändas, vilka som behöver uppgraderas och vad som måste ersättas.

3. Kostnadseffektivitet

Våra koncept ger en kostnadsindikation, vilket hjälper dig att göra budgetmedvetna val utan att kompromissa med kvalitet eller funktionalitet.

4. Tydliga visualiseringar

Leveransen inkluderar (från fall till fall) CAD-filer, robotsimuleringar, flödessimuleringar, beräkningar, kostnadsestimat och rapporter, som ger en konkret och visuell representation av det föreslagna automationskonceptet.

5. Flexibel implementering

Du har flexibiliteten att antingen genomföra konceptet själv, använda det som grund för förfrågningar till andra leverantörer, eller låta Elektroautomatik sköta hela implementeringen.

6. Helhetslösning

Vårt team täcker allt från initial konceptualisering till fullständig implementering och integrering i din verksamhet, vilket garanterar en sömlös övergång till nya automationslösningar.

Vårt erbjudande inom automationskoncept

1. Effektivitetsförbättringar

Genom att automatisera din produktionslinje kan du snabbt se en ökning av produktionstakten samtidigt som kvaliteten bibehålls eller förbättras.

2. Kostnadsbesparingar

Med rätt automationsstrategier kan du minska både arbetskostnader och spill, vilket i sin tur minskar produktionens övergripande kostnader.

3. Bättre kvalitetskontroll

Automatiserade system kan ofta upptäcka och korrigera fel snabbare än manuella processer, vilket säkerställer att produkten håller en konsekvent hög kvalitet.

4. Detaljerad Insikt

Innan stora investeringar görs, erbjuder vi en genomgripande analys där vi kartlägger dina befintliga resurser, identifierar vilka som kan återanvändas, vilka som behöver modifieras och vilka som måste ersättas.

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss