EA Consultant

Förstudie

Visste du att det är större sannolikheten att du lyckas med ditt projekt om du innan start tar fram en väl genomarbetad förstudie. En förstudie gör att du får en bra översiktsbild över dina förutsättningar. Men, framförallt får du svaret på frågan om projektet går att genomföra.

För oss är en förstudie innan projektstart av lika stor vikt, som att man innan större livsbeslut går igenom sina personliga förutsättningar. På EA Consultant hjälper vi dig som jobbar inom industrin med hela eller delar av din förstudie.

Hör av dig, så börjar vi med ett samtal.

Kontakt
Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15

Genomför ditt projekt med bra resultat

Nya projekt betyder nya kostnader och inför detta är frågorna ofta många. Har vi råd? Finns det resurser? När går vi med vinst? Hur ser kompetensen ut?

I en förstudie hjälper vi dig att gå igenom vilka förutsättningar, risker och utmaningar som ditt projekt står inför. När du efter detta kan konstatera att projektet går att genomföra, står du på en stabil och trygg grund.

Beroende på hur ditt projekt ser ut och hur omfattande det är så anpassar vi innehållet i förstudien.

Exempel på delar vi går igenom är

  • Bakgrund mål och syfte
  • Omfattning och avgränsningar
  • Nulägesanalys
  • Kravspecifikation
  • Ekonomisk analys
  • Lösningsförslag
  • Milstolpar

Våra konsulter

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss