Referenscase

Effektiv produktion och bättre ergonomi med AGV-system

Utmaningar i produktion och logistik

Vår kund inom fordonsindustrin stod inför en stor utmaning med att investera i en ny fabriksbyggnad för att samlokalisera produktionen av växellådsvarianter. För att säkerställa framtida produktionskapacitet och effektivisera logistiken behövde de en lösning som inte bara sparade yta utan också förbättrade ergonomin och automatiserade icke-värdeskapande transporter. Alternativa lösningar som bansystem eller manuella transporter skulle ha krävt större ytor och lett till sämre ergonomiska förhållanden och ökat personalbehov.

Behovet av en innovativ lösning

Utan denna typ av investering skulle man inte kunna uppnå tänkt produktionskapacitet. Manuell hantering av material och produkter skulle innebära större kostnader och ineffektivitet, samtidigt som arbetsmiljön skulle bli lidande. Det var nödvändigt att hitta en lösning som kunde möta kundens höga krav på tillgänglighet, säkerhet och ergonomi.

Elektroautomatik levererar anpassade AGV-system

Elektroautomatik via affärsområdet Mobile Robotics utvecklade och levererade kundanpassade AGV-system (automated guided vehicles) som direkt kunde tas i bruk efter installation. Dessa system bestod av över 100 AGV som fungerade som arbets- och monteringsstationer, transporterade växellådor mellan olika monteringsstationer och hanterade materialflöden mellan förmontage och huvudmonteringsbanor. Tack vare denna lösning kunde kunden optimera yteffektiviteten, säkerställa hög tillgänglighet och förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

Testkörning av AGV-system från Elektroautomatik som transporterar komponenter vilket förbättrar produktionseffektiviteten och ergonomin för anställda.

Framgångsrikt resultat trots utmaningar

Projektet resulterade i en framgångsrik installation och drifttagning av över 100 AGV under ett kort installationsfönster på semestern 2023. Trots utmaningar som långa leveranstider för material och komponenter, lyckades Elektroautomatik leverera en lösning som uppfyllde kundens krav och förväntningar. Kunden valde Elektroautomatik baserat på tidigare framgångsrika projekt och den goda relationen mellan parterna samt Elektroautomatiks förmåga att förstå och möta kundens specifika behov genom skräddarsydda lösningar.

Förbättrad effektivitet och arbetsmiljö

Genom implementeringen av AGV-systemen har vår kund inom fordonsindustrin inte bara säkerställt sin produktion för framtida behov, utan också optimerat materiallogistiken och förbättrat arbetsmiljön. Detta projekt visar hur innovativa och kundanpassade lösningar kan övervinna stora utmaningar och leverera verkligt värde till kunden.

Inslag av Västmanlands Television: T3-fabriken i Köping i full produktion

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.