Referenscase

Elektroautomatik flyttade en hel produktionsanläggning

Gnutti Carlo tog beslutet att flytta hela sin produktionsanläggning. Elektroautomatik fick helhetsansvaret och genomförde flytten av 7 robotceller innefattande 21 maskiner.

– Elektroautomatik kändes professionella redan från start och förstod vårt behov. Att flytta en hel produktionsanläggning kan vara riskabelt. Det gäller att känna förtroende för leverantören, säger Mike Borger, underhållsingenjör på Gnutti Carlo och ansvarig för projektet.

Elektroautomatik fick helhetsansvaret

– Av erfarenhet så tror jag att det är en fördel att ha en leverantör som håller ihop hela projektet och som naturligt är med under hela resans gång. Det är mycket att tänka på, från planeringsfas till produktionsstart och det efterföljande servicearbetet, säger Urban Gustavsson, ansvarig från Elektroautomatiks sida.

Redan från start var tidplanen tight. Mike har lång erfarenhet inom industriproduktion och har genomfört flera omlokaliseringar tidigare.

– Den korta tidsplanen var den största utmaningen, säger Mike.

Det är viktigt att både kvalitetssäkra och riskreducera utrustningen

Efter ordern startade Elektroautomatik beredningsarbetet direkt.

– Att flytta en produktionsanläggning handlar inte enbart om att flytta maskiner från en plats till en annan, säger Urban. Det är viktigt att både kvalitetssäkra och riskreducera utrustningen – före, under och efter själva omlokaliseringen.

– I beredningsfasen var det fler avstämningsmöten och mer dokumentation än jag hade trott, säger Mike. Men detta skapade både en trygghet och öppenhet som gjorde att vi kände oss helt lugna när det väl var dags för flytten.

Kom igång med produktionen före utsatt tid

Under själva flytten blev planeringsmötena till dagliga morgonmöten. Allt för att reducera eventuella risker och snabbt kunna lösa uppkomna problem och ändrade förutsättningar.

– Det dyker alltid upp oförutsägbara händelser och dessa måste vi kunna lösa snabbt, säger Urban. Att misslyckas eller äventyra utrustningen är inget alternativ.

– Allt gick väldigt smidigt och vi jobbade tillsammans med Elektroautomatik fram ett tydligt körschema, säger Mike. Vi kom till och med igång med produktionen före utsatt tid. Målet är att ha så kort produktionsstopp som möjligt. Tid är pengar i sådana här lägen.

Totalt tog flytten sex veckor och genomfördes i två omgångar.

Service och driftsäkerhet efter produktionsstart

När produktionsanläggningen väl var i drift stöttade Elektroautomatik i form av support och kvalitetssäkring.

– Att trycka på startknappen efter en flytt är alltid lite nervöst och under tiden strax efter känns det skönt att ha en utomstående part som support om utrustningen skulle krångla, säger Mike.

Om Gnutti Carlo

Gnutti Carlo Sweden AB är en internationell verkstadskoncern som utvecklar och tillverkar vipparmar och komplexa precisionskomponenter och delsystem för motor och kraftöverföring till den globala kommersiella fordonsindustrin. Gnutti Carlo Sweden sysselsätter ca 500 personer i Sverige fördelat på verksamheter i Kungsör, Alvesta och Göteborg. Globalt är Gnutti Carlo världens största leverantör av vipparmar till lastbilsmotorer.

 

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.