Referenscase

Flexibel robotcell för resning av kartong

För en kunds räkning har Elektroautomatik levererat en robotcell för resning och tejpning av wellpappkartonger. Lösningen blev en flexibel och effektiv lösning med kapacitet att hantera 240 kartonger i timmen.

Kunden letade efter en lösning som på ett effektivt sätt kunde resa olika storlekar av kartonger. Slutresultatet blev en omställningsbar anläggning med en robot som kan hantera kartonger i fyra olika storlekar.

– Det unika med den här lösningen är att det går att fylla på ett magasin under tiden roboten jobbar med de andra. Operatörerna kan dessutom, på ett enkelt sätt, ställa om storlekarna så att anläggningen kan hantera olika storlekar i samma process , säger Per-Åke Dahlberg, teknisk säljare på Elektroautomatik.

Plockning från fyra magasin

Från fyra olika magasin plockar roboten kartonger som sätt ihop och sedan tejpas. På en bana transporteras kartongerna ut mot nästa steg i processen.

Innan kundens övertagande utförde Elektroautomatik både en riskbedömning och en CE-märkningen av den kompletta robotcellen. Med sin lösning stod Elektroautomatik för en helhetslösning med samtliga roller: projektledning, mek- och elkonstruktion, programmering, installation, idrifttagning samt utbildning.

Har köpt ytterligare en likadan anläggning

Kunden och Elektroautomatik har jobbat ihop under många år tidigare. Efter projektets avslut så har kunden köpt ytterligare en likadan anläggning.

Teknisk översikt

  • Cykeltiden för resning av en kartong är 15 sekunder.
  • 4 st magasin för inmatning av ovikta kartonger. Magasinen kan fyllas på under drift.
  • 1 st enhet för vikning och tejpning av kartonger.
  • 1 st KUKA-robot KR 30-3 med verktyg för hantering av kartonger.
  • 1 st transportör för uttransport av vikta och tejpade kartonger.
  • För samtliga skyddsfunktioner i anläggningen har säkerhetsfunktioner definierats och beräknats via programmet Sistema.
  • Styrsystem: Siemens failsafe PLC
  • Ewon router för service och support via fjärråtkomst
  • Anläggningen är konstruerad för 3-skift
  • Energityper: El och pneumatik
VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.