Referenscase

Förutbestämt underhåll gav kunden en driftsäker anläggning

Sedan 2009 utför Elektroautomatik regelbundet förutbestämt underhåll hos en av sina kunder. Resultatet? En driftsäker anläggning med minimal risk för produktionsstopp.

 

Elektroautomatik tog helhetsansvaret

Varje år utför Elektroautomatik runt 4-6 kabelsläpsbyten hos en av sina kunder. Åtgärden, det förutbestämda underhållet, görs för att säkerhetsställa att produktionen inte stoppas av att släpkedjor och kablar slits och går av efter flera års användning. Även om det utförs flera kabelsläpsbyten per år så ses varje byte som separata projekt där Elektroautomatik tar helhetsansvaret, från beredning till verifiering och kvalitetssäkring hos kund.

– Alla kabelsläp ser olika ut vilket gör att varje projekt måste jobbas fram var för sig, säger Johan Jansson, installationschef och ansvarig från Elektroautomatiks sida. Det första vi gör är beredningsjobbet. I detta läge är vi ute hos kunden och undersöker vad som ska göras. Därefter köper vi in rätt material och förmonterar allt i våra egna lokaler. Detta för att se att vi har tänkt rätt och att lösningen verkligen fungerar.

Vid själva installationen hos kunden måste allt vara korrekt eftersom det inte finns utrymme att ändra i lösningen. När kabelsläpet väl är bytt verifierar och kvalitetssäkrar Elektroautomatik anläggningen så att produktionen kan köra igång felfritt vid nästa produktionsstart.

”Förebyggande underhåll avser åtgärder och kontroller som i förväg planeras och schemaläggs för att undvika fel. Vi rekommenderar alla våra kunder att se över detta eftersom det på lång sikt är ekonomiskt fördelaktigt”

Tillit, flexibilitet och leveranssäkerhet – en förutsättning

Med tanke på att kunderna ofta har flerskift i produktionen så är ett bra beredningsarbete och flexibilitet ett måste hos leverantören. Kunden har inte möjlighet att anpassa produktionen efter leverantören. Det måste vara tvärtom.

– Hos den här kunden har vi en helg på oss att utföra jobbet, från installation till kvalitetssäkring, säger Johan. Detta kräver att vi har kompetent personal som är noggranna med leveranssäkerheten.

Förebyggande underhåll ger en driftsäker anläggning

– Förebyggande underhåll avser åtgärder och kontroller som i förväg planeras och schemaläggs för att undvika fel. Vi rekommenderar alla våra kunder att se över detta eftersom det på lång sikt är ekonomiskt fördelaktigt, säger Urban Gustavsson, servicechef på Elektroautomatik. Att få stopp i produktionen på grund av oväntade fel blir ofta en tråkig och kostsam historia.

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Business Unit Manager Service

Urban Gustavsson

urban.gustavsson@elektroautomatik.se 0500-78 33 03
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.