Referenscase

Framtidssäkring genom avancerad 5-axlig teknik

Ekets Precision (Ekets), en del av Ekets Group baserat i Skillingaryd, strävar tillsammans med systerbolagen Ekets Uppåkra, Ekets Ullman och Speedtool att vara norra Europas ledande företag inom skärande material och bearbetning. För att stärka sin marknadsposition stod Ekets inför behovet av att utöka sin produktionskapacitet och implementera mer avancerad tillverkningsteknik.

5-axlig teknik som lösning

Ekets Precision stod inför utmaningen att behöva öka sin produktionskapacitet för att möta en växande efterfrågan och hantera komplexa tillverkningsprocesser effektivt. Företaget identifierade ett behov av att investera i 5-axlig maskinteknik för att förbättra precisionen och flexibiliteten i bearbetningen samt att effektivisera produktionsflödet genom högre automationsgrad.

Framgångsrik implementation

I samarbete med Elektroautomatik, inledde Ekets Precision ett projekt för att adressera dessa utmaningar genom att investera i en MAKINO a500Z, en 5-axlig horisontell fleroperationsmaskin, tillsammans med ett automatiserat palettsystem från FASTEMS (FPC 750) för ökad flexibilitet och effektivitet. Elektroautomatik spelade en avgörande roll i detta projekt genom att bidra med sin expertis och tekniska rådgivning för att säkerställa att lösningen var perfekt anpassad till Ekets behov.

Ökad effektivitet

Denna strategiska investering har möjliggjort för Ekets Precision att signifikant öka sin produktionskapacitet och effektivitet. Med den nya 5-axliga tekniken och det automatiserade systemet har Ekets kunnat förbättra bearbetningsprecisionen, minska ställtider och öka flexibiliteten i produktionen. Den högre automationsgraden har också lett till en effektivare användning av maskinparken, vilket möjliggör en mer kostnadseffektiv tillverkning och snabbare leveranstider till kunderna.

Framtidsutsikter

Investeringen i avancerad teknik och samarbetet med Elektroautomatik markerar en viktig milstolpe för Ekets Precision i deras strävan att förbli i framkant inom skärande bearbetning. Med denna framgångsrika implementering ser Ekets fram emot fortsatt expansion och möjligheten att ytterligare automatisera och effektivisera sin produktion, vilket stärker deras position som en ledande aktör i branschen.

Genom att välja Elektroautomatik som partner i detta projekt, har Ekets Precision inte bara säkrat sin framtida konkurrenskraft utan också demonstrerat sitt åtagande att investera i innovation samt hållbar tillväxt.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Sales Manager EA Machine

Johan Willbo

johan.willbo@elektroautomatik.se 0500-78 33 68
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.