Referenscase

Hantering och packning med hjälp av linjärrobot

Kunden var i behov av en ny automationslösning för att kunna packa sina produkter i ett nytt sorts emballage. Storlekarna på produkterna skiljer sig mycket åt och viktskillnaden mellan två olika produkter var ibland över 200 kg.

– Den största utmaningen i det här projektet låg i att kunna hantera produkter av olika storlek och vikt. Produktvikten kunde skilja sig från 10-250 kg, vilket är ett väldigt stort spann, säger Per-Åke Dahlberg, teknisk säljare på Elektroautomatik.

Lösningen som Elektroautomatik levererade bestod av en egenkonstruerad linjärrobot och en transfervagn.

– Kunden valde oss på grund av att vi kunde presentera en enkel lösning, men som gott och väl täckte behovet. Det är viktigt att möta kundens behov och lägga sig på rätt teknisk nivå, säger Per-Åke.

Teknisk lösning

– Vi jobbade mycket med att få ett bra flöde mellan de manuella arbetsplatserna och det automatiska flödet, säger Per-Åke.

Produkten kommer in till automationscellen från en angränsade maskin. Samtidigt förbereder en operatör en låda med emballage. Linjärroboten som rör sig i riktningarna X och Z går ner och hämtar produkten och transporterar den till lådan där den packas. Lådan går vidare till en manuell arbetsstation där den försluts. Lådan transporteras mellan de olika stationerna med hjälp av transfervagnen.


Teknisk specifikation

  • Produktvikt: 10-250 kg
  • Produktstorlek: 300-600 mm
  • Cykeltid: 30 produkter/timme

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.