Referenscase

Högre output hos Doggy med hjälp av produktionseffektivisering

I Doggys fabrik i Vårgårda produceras foder för djur. Tillsammans med EA Consultant jobbar Doggy nu med en produktionseffektivisering för att få ett bättre resultat i produktionen.

EA Consultant har gjort en analys av Doggys produktionsflöde där det övergripande flödet, maskinfunktioner och arbetssättet noggrant har studerats. Efter analys och utvalda åtgärder ökade Doggy sin produktionskapacitet på kort tid.

Analys av produktionsflödet

Den inledande analysen tog 40 timmar och därefter presenterades de upptäckter och observationer som hade upptäckts. Med analysen som grund arbetade EA Consultant, tillsammans med Doggy, fram en gemensam plan för det fortsatta arbetet.

– Styrkan i det här projektet är det täta samarbetet mellan oss och Doggy, säger Mikael Bogren, chef för EA Consultant. Det gör att vi blir mer effektiva i vårt arbete och får en transparens som är oerhört värdefull i vår framdrift.

Start av åtgärdsplan

För att kunna påbörja planen behövde Doggy först hjälp med kompetens och resurssättning. EA Consultant bistod bland annat med en underhållsingenjör, en automationsingenjör och en produktionsingenjör. De, tillsammans med ett team från Doggy påbörjade arbetet med planen. Under arbetets gång identifierades ytterligare möjligheter till förbättringar i produktionen.

– Tillsammans med Doggy kom vi fram till att vi kunde förbättra kapaciteten ytterligare genom att bygga om delar av utrustningen, säger Mikael.

När det gäller automation och ombyggnationer tar EA Consultant hjälp av sina kollegor på EA Automation.

– På EA Consultant är en av våra styrkor att vi har Elektroautomatik som helhetsleverantör av automation bakom oss, säger Mikael. I praktiken innebär detta att vi kan stötta våra kunder i såväl mindre frågor som i större projekt.

Den inledande analysen innefattade följande:

 • En nedbrytning av problembilden i syfte att få fram förbättringsförslag och aktiviteter för att höja produktionskapaciteten.
 • Analys av programmeringspunkter avseende funktionalitet, effektivisering och säkerhet både för robot och PLC.
 • Analys av grunddata, takttid, automationsstyrande tid, personal och kostnader
  • Analys av mjuka punkter såsom:
  • Olika omställningstider i produktionen
  • Hur och när tomkörning sker
  • Hur avvikelser i produktionen registreras och läses av
  • Responstid vid larmhantering
 • Dokumentation av produktionsprocessen med hjälp av 360° kameror för att noggrant kunna studera fallgropar.

Om Doggy

Doggy AB är Sveriges största hund- och kattmatsproducent med över 100 års erfarenhet. Doggy äger bland annat varumärkena Mjau, Doggy, Bozita och Robur. Förutom i Sverige och övriga Norden är företaget verksamt ca 20 länder, bland annat Tyskland, Ryssland, Polen och Holland.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.