Referenscase

Kostnadseffektiv pallnedbrytning

Elektroautomatik har hjälpt en kund att skapa en komplett anläggning som plockar isär och sorterar 280 pall i timmen och har möjlighet att vara igång dygnet runt.

Uppdraget var att bygga upp en helt ny automationsanläggning från grunden. Projektet var en totalentreprenad och Elektroautomatik stöttade kunden hela vägen från idéstadiet till det att anläggningen var helt färdigt. Med sin lösning stod Elektroautomatik för en helhetslösning med samtliga roller: projektledning, mek- och elkonstruktion, programmering, installation, drifttagning samt utbildning.

Slutresultatet blev en effektiv anläggningen med ett helhetsflöde som startar då en lastbil tömmer ett helt lastbilsflak med pallar, pallkragar och lock till det att de kommer ut i den sista stationen: nedstaplade, avkragade och bandade.

”Vi upplevde att vi fick ett stort förtroende av kunden.”

– Vi fick en tom lokal att disponera fritt, säger Gustav Eriksson, projektledare på Elektroautomatik. Kunden hade ett klart behov och ett tydligt mål med slutleveransen. Utöver det så fick vi fria händer att tillgodose kundens behov på bästa möjliga sätt. Vi upplevde att vi fick ett stort förtroende av kunden.

I leveransen ingick 1 st nedstaplingsmaskin, 1st lockavtagningsmaskin, 4 st robotceller med robotar från ABB, 1st pallstaplingsmaskin och 1st bandningsmaskin.

Resultatet blev en kostnadseffektiv lösning för pallnedbrytning och en nöjd kund. Elektroautomatik har efter projektets avslut fortsatt att stötta kunden med ett service och supportavtal.

Teknisk specifikation

Tryck på bilden nedan för att se en skiss över anläggningen:

  • Maskinen hanterar 280 pallar/timme där varje pall innehåller tre kragar och ett lock.
  • Cykeltiden per pall är <13 sekunder ut ur systemet som medeltal.
  • Maskinens styrsystem är uppbyggt av en PLC med integrerade säkerhetsfunktioner. I styrsystemet används väl beprövade komponenter.
  • För samtliga skyddsfunktioner i anläggningen har Safety functions definierats och beräknats via programmet Sistema.
VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.