Referenscase

Montering och testning av ställdon

Åt en utländsk kund har Elektroautomatik levererat en avancerad monteringsline bestående av 28 stationer.

Projektet omfattade en leverans av en komplett anläggning för montering och testning av elektriska ställdon. Resultatet? En produkt med hög kvalitet redo för vidare leverans.

– Projektet var ett helhetsåtagande där vi bistod med allt ifrån koncept och konstruktion till installation och driftsättning, säger Sören Frid, teknisk säljare på Elektroautomatik.

En kombination av automatiska och manuella stationer

Anläggningen består till största delen av helautomatiska stationer medan några stationer innehåller manuella ingrepp. Anläggningen är i gång i 2-skift med endast tre operatörer.

– Det är ett avancerat projekt som berör många högteknologiska områden. Bland annat så ingår det tio system av vår egenutvecklade visionsystem EAVS. Att takttiden endast är 90 sekunder per produkt över 28 stationer visar på komplexiteten, säger Sören.

Återkommande kund

Det finns en historik där Elektroautomatik under en 10-års tid har levererat flera projekt till kunden.

– Det är en återkommande kund som har valt Elektroautomatik på grund av vår breda kompetens och erfarna personalstyrka. För projekt med den här komplexiteten krävs en trygg leverantör, säger Sören.

Åt kunden levererar även Elektroautomatik servicetjänster genom affärsenheten EA Service.


Teknisk översikt

 • Övergripande teknik: Montering, pressning, maskinbetjäning, visionguidning, vision kvalitetskontroll, smörjning, robotlimning, svetsning, läcktestning, lasermärkning, robotpackning.
 • Cykeltid: 90 sek/produkt
 • Robotar: 6 st, varav 2 linjärrobotar
 • Teststationer: 2 stationer
 • Svetsstationer: 1 station
 • Vision: 10 system från EAVS (Elektroautomatiks egna visionsystem)
 • Limsystem: 2 system med UV-härdande lim
 • Dispensering av termogel: 1 system
 • Elpressar: 3 st
 • Läcktest: 1 enhet
 • Lasermärkning: 1 enhet
 • Automatiska komponentmatare: 6 st stationer
 • Robotpackning: 1 enhet

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA