Referenscase

Nitning och limning av plåttrummor

Åt Skandia Elevator har Elektroautomatik levererat en robotanläggning för hantering, nitning och tätning av plåttrummor till spannmålsindustrin.

– Kostnaden betalade snabbt igen sig. På kort tid uppnådde vi högre produktionskapacitet, kortare ledtid och lägre tillverkningskostnad, säger Jonas Larsson, ägare och produktionschef på Skandia Elevator.

Skandia Elevator är Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmål. Detta ställer höga krav på produkternas kvalitet och hållbarhet. Produkten som Elektroautomatiks robotanläggning hanterar är en plåttrumma som är en av delarna till transportsystemet.

Höjde produktionskapaciteten

Den nya anläggningen ersatte en manuell hantering och höjde därmed produktionskapaciteten. Två skift ersattes av ett med färre i personalstyrkan.

– Kostnaden betalade snabbt igen sig. På kort tid uppnådde vi högre produktionskapacitet, kortare ledtid och lägre tillverkningskostnad, säger Jonas Larsson, ägare och produktionschef på Skandia Elevator.

Bättre produktkvalitet med tätning av robot

Anläggningen består av två robotsystem, en hanteringsrobot och en nitrobot. Hanteringsroboten plockar trum-halvor till en press där de bägge halvorna sammanfogas. Därefter lägger hanteringsroboten trumman i en fixtur där en ram stuknitas mot trummans båda ändar. Sist hämtar hanteringsroboten ett limmunstycke och applicerar en tätningsträng på alla skarvar.

– Att stuknitningen och tätningen sköts av en robot istället för av en människa ger bättre produktkvalitet och minskar risken för problem hos slutkunderna. Det är en noggrann process och av allra högsta vikt att trumman inte släpper in fukt, säger Sören Frid, teknisk säljare på Elektroautomatik.

Hanterar flera olika produktstorlekar

Anläggningen är högflexibel på det sätt att den klarar av alla kundens produktstolekar. Produktstorlekarna är förprogrammerade och väljs av en operatör via kontrollpanelen.

Spårbar med hjälp av ett intelligent system

För att kunna följa upp nitprocessen är nitroboten installerad med ett intelligent system. Systemet övervakar och följer upp data för att härleda eventuella processfel.

Projektet var ett helhetsåtagande hela vägen från koncept till installation och idrifttagning.


Teknisk översikt

  • 1 st hanteringsrobot
  • 1 st nitrobot med påbyggd el-press för stuknitning
  • 1 st PLC-styrsystem för övergripande processkontroll och säkerhet
  • 1 st buffert för trum-halvor
  • 1 st buffert för flänsar
  • 1 st monteringsfixtur för fläns
  • 1 st appliceringsutrustning för tätning
  • 1 st utbana för färdiga trummor

Om Skandia Elevator

Skandia Elevator är Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmål. Bolaget designar och tillverkar innovativa lösningar för såväl mindre gårdar som storskaliga produktionsanläggningar inom spannmålsindustrin. Med säte i Arentorp i Vara kommun har Skandia Elevator gått från att vara ett litet lokalt lantbruksföretag till Europas ledande företag inom transportsystem.

 

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.