Referenscase

Spräckning och märkning av vevstake

Åt en kund har Elektroautomatik levererat en maskin för att spräcka, märka och rengöra vevstakar. Maskinen säkerställer produktkvaliteten och ger hög spårbarhet. 

Behovet uppstod då kunden tog fram en helt ny produktvariant.

– Vi är väl etablerade hos kunden och har tidigare levererat både stora och små projekt till deras verksamhet, säger Sören Frid, teknisk säljare på Elektroautomatik.

Hanterar fyra produkter samtidigt med en cykeltid på 120 sekunder

– Maskinen laddas med fyra produkter åt gången och den totala maskincykeltiden är 120 sekunder, säger Sören.

När produkterna har lagts in i maskinen läses en matriskod av med hjälp av ett visionsystem. Detta för att kontrollera att det är rätt produkt. Med nålprägling märks därefter både vevstaken och överfallet. Märkningen säkerställer produktkvaliteten och ger hög spårbarhet.

Själva spräckningen sker i en hydrauldriven fixtur under vibration. Partiklar från spräckningen dammsugs därefter upp för att hålla känsliga ytor rena. Operatören plockar till sist ut vevstakarna och laddar om maskinen.

Projektet var ett helhetsåtagande med koncept, mekanikkonstruktion, elkonstruktion, programmering, installation och idrifttagning.


Teknisk översikt

  • Den totala maskincykeltiden är 120 sek
  • 1 st märkenhet med nålprägling
  • 2 st visionsystem från Cognex Dataman
  • 1 st linjärrobot för positionering av skruvdragare och nålpräglare
  • 2 st dragarsystem för att lossa och dra åt skruv
  • 1 st spräckenhet för att dela överfall och vevstake
  • Styrsystem: PLC-programmering, Siemens
  • Energi: Hydralik, pneumatik, el

 

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.