Referenscase

Utbyggnad av hydroponisk salladsproduktion

Elektroautomatik hjälper livsmedelsföretaget Ljusgårda med en utbyggnad av sin hydroponiska salladsproduktion. Resultatet blir att Ljusgårda går från 2 till 50 ton skördad sallad i månaden.

Ljusgårda är ett livsmedelsföretag i Tibro som förser svenska konsumenter med sallad året runt. Inomhusodlingen sker på hydroponiskt vis och är unikt i sitt slag. Odlingen har fram till nu skötts manuellt i mindre skala, men har under den senaste året byggts ut till ett automatiserat system. Från 650 till hela 7000 kvm.

– Idag odlar vi fram och säljer 2 ton sallad i månaden. Det den här utbyggnaden innebär är att vi går från 2 ton i månaden till 50 ton i månaden, säger Andreas Wilhelmsson, VD på Ljusgårda.

Elektroautomatik hjälper Ljusgårda med projektledning

Elektroautomatik hjälper Ljusgårda med projektledning av hela utbyggnaden, där huvudprojektledaren och en delprojektledare kommer från Elektroautomatiks affärsenhet EA Consultant. Från samma avdelning stöttar Elektroautomatik även upp med en produktionstekniker.

– Uppdraget innebär att vi hjälper Ljusgårda med att gå från ett manuellt system till ett helt automatiserat. Parallellt bygger vi ut deras produktion från 650 till 7000 kvm. I praktiken har det inneburit att vi har tagit en tom lagerlokal och omvandlat till ett automatiserat produktionssystem, säger Daniel Härström, projektledare från Elektroautomatik.

Ljusgårda är nöjda med Elektroautomatiks insats där mixen av projektledning och automation har varit extra värdefull.

– Elektroautomatik har haft en stor roll där de har hjälpt oss med de utmaningarna vi har haft, med projektledning och med automation. Alla de här bitarna har en nyckelroll i att bygga den här fabriken, säger Andreas.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA
Consultant Manager EA Service

Mikael Bogren

mikael.bogren@elektroautomatik.se 0500-78 33 15
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.