EA Automation

Palletering och depalletering

Hos Elektroautomatik hjälper vi dig att optimera ditt flöde på ett effektivt och säkert sätt. Med en automatiserad palletering eller depalletering kan du minska bemanningen i hanteringen
och öka nyttjandegraden i din produktionsutrustningen. Oavsett hur ditt behov ser ut så hittar vi en lösning.

Kontakt

För ett mer effektivt flöde

I de flesta verksamheter är både palletering och depalletering av pallar en tidskrävande och en ergonomisk utmaning. Det är också höga krav på att produkterna palleteras enligt instruktioner för att kunna hanteras i mottagande flöde.

Ska du ha en packningsstation, en palleteringsrobot eller en plockrobot i din verksamhet? Varje produkttyp har olika egenskaper och kräver olika typer av hantering. Tillsammans går vi igenom din verksamhet för att hitta det sätt som bäst optimerar din process.

  • En plockrobot ger dig förbättrad egonomi bland personalen
  • Avlastning med robot ger dig ett mer effektivt flöde
  • Packning med robot ger dig en säker palletering
Ett urval av våra kunder

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss