EA Service

Avtal inom underhåll och industriservice

Behöver du service och support till din automationsutrustning? På EA Service hjälper vi dig att höja eller säkerställa driftsäkerheten genom olika serviceavtal. Rätt serviceåtgärder stärker utrustningen och ger den en lång livslängd med minskat antal oförutsedda haverier.

Kontakt
Business Unit Manager Service

Urban Gustavsson

urban.gustavsson@elektroautomatik.se 0500-78 33 03

Typer av serviceavtal

Akut underhåll > Supportavtal

Vår support tillhandahåller en helpdesk där du snabbt får hjälp av våra erfarna serviceingenjörer som löser dina problem i maskinutrustningen. Om hårdvaruförutsättningarna finns så kopplar vi upp oss mot din utrustning, kontrollerar felloggar, undersöker in-/utgångsstatus och felsöker för att snabbt hitta lösningen och starta upp produktionen igen. Vi kan även kombinera support med inställelse på plats för att lösa problemen. Vanligtvis behövs detta för äldre utrustningar eller utrustningar utan möjlighet att koppla upp sig för felsökning. Inställelsetiden baseras givetvis på din fabriks lokalisering och kravbild.

Förebyggande underhåll > Serviceavtal

Undvik störningar och stopp i din produktion med hjälp av förebyggande underhåll från EA Service - ett smart och proaktivt sätt att jobba med sin industriservice på. Beroende på hur din verksamhet ser ut så kan du antingen göra detta genom ett schemalagt förebyggande underhåll eller ett tillståndsbaserat underhåll.

Förbättrande underhåll > Driftsäkerhetsavtal

För att få största möjliga säkerhet i produktionen erbjuder vi en helhetslösning av erat underhåll till din anläggning. Tillsammans med Support- och Serviceavtal med säkerställande av både akut- och förebyggande underhåll ger detta avtal ett komplett åtagande på hela eller delar av erat befintliga underhåll. Genom kontinuerligt förbättrande underhåll blir detta ytterligare ett verktyg för att säkerställa och höja driftsäkerheten. Här ingår analyser för serviceutförandet som kan kombineras med genomlysning av felorsaker med hjälp av TPM och Lean verktyg. Resultatet av analysen sammanställs sedan till en aktivitetsplan som vi tillsammans med er utgår ifrån. Allt i enlighet med företagets mål, visioner och policy. Utöver detta kan vi med ert även erbjuda reservdelsstyrning samt utveckling av operatörs-underhåll.
Ett urval av våra kunder

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss