Distans, Göteborg, Produktion, Skövde

Industriteknik för operatörer

Kursdatum

Kursen planeras in efter förfrågan.

Nivå

Grundkurs

Upplägg

Kursen ges på distans vilket innebär att du själv avgör när du genomför de olika momenten.

Målgrupp

Det här är en kurs för dig som vill förbättra och stärka din position som operatör och samtidigt göra dig ännu mer oumbärlig hos din nuvarande arbetsgivare. Eller är du kanske en montör som vill prova på operatörsyrket?

Kursinformation

Ofta är företag villiga att lägga stora summor pengar på maskiner. Men något som har blivit alldeles uppenbart för oss är att operatörerna som kör utrustningen ofta förbises. Detta trots att de flesta är eniga om att operatörens roll kanske är den mest vitala delen av en produktionsprocess. Det hjälper inte att teknikutvecklingen driver komplexiteten i våra processer och ställer därför succesivt högre krav på dem som utför arbetet.

EA Academy har därför tagit fram denna kostnadsfria utbildning vars syfte är att kompetenshöja dig som operatör. Kursinnehållet har tagits fram i samråd med några av branschens experter och reflekterar de krav företagen ställer på sina medarbetare. Stort fokus läggs på att du som operatör blir mer självgående och får en djupare förståelse för den produktionsprocess du är delaktig i.

Förkunskaper

För att ta till sig utbildningens innehåll på bästa sätt är det en fördel om du har en industribakgrund. Det är dock inget krav.

Kursinnehåll

  • Grundläggande givarteknik – Lär dig skillnaderna på de mest förekommande givarna.
  • Grundläggande vision – Förstå grunderna för hur ett visionsystem fungerar.
  • RA, RZ, RZ1Max. Vad betyder de och när använder vi dessa?
  • Avvikelser – Repor, grader, porer och slagmärken. Vad är det för något och hur uppstår dem?
  • Grundläggande mätverktyg – Lär dig använda skjutmått, mätklockor och tolkar
  • Mätupplägg – Vad är det och varför ska man ha ett?
  • Grundläggande mätprotokoll – Lär dig grunderna i att läsa ett mätprotokoll

Pris

Kontakta oss för att få en kundanpassad offert.

Kontakt
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.