Göteborg, Skövde, Produktion

Produktionsteknik

Antal dagar

1 dag

Kursdatum

Planeras in efter förfrågan.

Nivå

Grundkurs

Upplägg

Kursen ges på distans vilket innebär att du själv avgör när du genomför de olika momenten. Lärare finns tillgänglig via Microsoft Teams på utsatta tider. Uppskattad tid för att genomföra kursen är 8 timmar.

Målgrupp

Operatörer, montörer, produktionstekniker, line-tekniker, produktionsledare

Kursinformation

Produktionsteknik är ett brett ämne som spänner över många områden, allt ifrån maskintekniska frågor till övergripande produktionstekniska strategier. Denna kurs har sitt avstamp i den sistnämnda punkten med fokus på produktionstekniska metoder och verktyg. För vad är en KPI? Vad menas egentligen när man pratar om tillgänglighet och OEE? Hur förhåller sig MTTR, MWT och MDT till varandra? Hur räknar man ut dem och varför är de viktiga att hålla koll på?

Kursens syfte är att förse dig med grundläggande kunskaper om ovärderliga produktionstekniska verktyg och metoder samt ge dig en snabbkurs i den terminologi som omgärdar dessa. En målsättning är också att du som kursdeltagare ska kunna identifiera relevanta mätetal för den egna verksamheten samt ta fram metoder för att följa dessa. Att ha en gedigen maskin- och verktygskunskap är viktigt men utan de grundläggande produktionstekniska metoderna och verktygen är risken stor att din arbetsinsats rinner ut i sanden.

Förkunskaper

För att ta till sig utbildningens innehåll på bästa sätt är det en fördel om du har en industribakgrund. Det är dock inget krav.

Kursmål

Kursens mål är att ge dig:

  • Förståelse för grundläggande produktionstekniska metoder och verktyg
  • Produktionsteknisk terminologi
  • Förmågan att applicera kursinnehållet på den egna produktionen
  • Kunskapen att identifiera och följa olika mätetal i den egna verksamheten
  • Arbetssätt med kompetensmatriser
  • Kunskap om standardiserat arbetssätt
  • Kunskap om systematiskt förbättringsarbete

Pris

5.500 kr/person ex. moms. Inklusive kursmaterial och diplom.

För anmälan, kontakta
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.