EA Automation

Visionsystem

Elektroautomatik är experter på visionsystem och har stark kompetens inom en mängd olika användningsområden. Vi har lång erfarenhet av att skapa kundanpassade lösningar som passar din nya eller befintliga anläggning. Ta gärna kontakt med oss så visar vi vad vi kan göra för dig.

Kontakt

Visionsystem för alla delar av produktionen

Vad har du för behov i din anläggning? Vi kan hjälpa dig att sätta upp kompletta system för kvalitetssäkring av produkter. Detta används med fördel för kontroll av ytor med avseende på porer, sprickor, mått- och hålkontroll. Vision kan även användas för dokumentation och spårbarhet av producerade enheter. Vid stationer där din robot har behov av att plocka föremål i olika former eller storlekar kan vi också koppla vision för guidning av din robot.

Vi är med dig hela vägen från idéstadiet till det att din anläggning är helt färdig och uppe och kör.

  • Kvalitetssäkring
  • Spårbarhet
  • Dokumentation
  • Guidning

Vad är ett visionsystem?

Vision är en teknik som innebär att en kamera tar en bild i syfte att granska en produkt eller en process inom industriautomation. Syftet med granskningen kan till exempel vara att kontrollera ytor och former, sortera, dokumentera koder eller mäta och räkna produkter. Visionsystemet kommunicerar ofta med övriga system såsom maskinens PLC– och robotsystem, som i sin tur styr andra delar av maskinen.

Eftersom noggrannheten och precisionen är väldigt hög kan en visionkamera granska en produkt eller en process som en människa aldrig hade kunnat utföra manuellt. Uppgifterna som ett visionsystem löser är ofta monotona arbetsuppgifter.

Det finns många värden med ett visionsystem. Några av dem är:

  • Bättre arbetsmiljö
  • Högre noggrannhet
Ett urval av våra kunder

Redo att köra igång?

Hör av dig, så hjälper vi dig vidare.

Kontakta oss