Göteborg, Projektledning, Skövde

Teknisk Projektledning

Kursdatum

Planeras in efter förfrågan.

Antal dagar

Totalt 5 dagar varav fyra är föreläsningsdagar och den femte består av presentationer och diskussioner.
Under de fyra föreläsningsdagarna erhåller kursdeltagarna deluppgifter som under det femte tillfället presenteras, diskuteras och stöts mot tidigare erfarenheter.

Nivå

Grundkurs

Målgrupp

Juniora projektledare, produktionstekniker, produktionsingenjörer, projektchefer.

Kursinformation

Ett projekt består av ett flertal olika faser vilka av en projektledare kräver god planering och styrning av såväl arbete som projektdeltagare.
Kursens syfte är att stödja dig i din ledning av projekt från start till slut.

Kursen hålls med 3-8 deltagare.

Varje deltagare erhåller ett exemplar av boken Projektledning, Bo Tonnquist.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Kursens mål är att ge dig:

 • Grundläggande kunskap om ett projekts faser och vad de innebär.
 • Grundläggande kunskap i en projektorganisations uppbyggnad och de roller som finns i ett projekt.
 • Goda kunskaper inom en projektgrupps olika faser och dess kommunikation i olika faser.
 • Goda kunskaper i tid- och resursplaner för ett projekt.
 • Möjlighet att från egna erfarenheter, jämföra olika gruppers förutsättningar och faser och ledarskap utifrån de teorier som beskrivs under kursen.

Kursinnehåll

 • Vikten av kundrelationer och dess påverkan.
 • Betydelsen av noggrannhet i projektdirektiv.
 • Organisationsmodeller.
 • Risker.
 • Ledning och styrning.
 • Intressenter och kommunikation
 • Arbetsmiljö.
 • Ledarskap.
 • Launch och överlämning till förvaltning.

Pris

22.000 kr/person ex. moms. Inklusive kursmaterial, fika och diplom.
Kontakta oss för att få en kundanpassad offert.

Kontakt
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.