Event, Nyheter - 2023-11-03

Framtidens industriarbetsplats för nästa generation

Det var en inspirerande föreläsning Ulrika Elmersson, VD Skärteknikcentrum i Sverige, bjöd på när hon besökte vår frukostträff i Skövde i oktober 2023. Temat på föreläsningen var: ”Hur kan vi tillsammans forma framtidens industriarbetsplats för nästa generation?”

Generation Z:s vision av en ideal arbetsgivare stämmer sällan överens med den bild som förmedlas av den svenska industrisektorn. Detta ställer industrin inför utmaningen att locka unga talanger. Men det finns hopp och visst går det att vända utvecklingen för att få fler att välja en karriär i branschen.

Ulrika Elmersson betonar vikten av att förstå och anpassa sig till Generation Z:s värderingar och önskemål för att göra industrin mer attraktiv. Trots den utbredda uppfattningen att industrin saknar intressanta arbetsuppgifter och en stimulerande arbetsmiljö, finns det strategier för att vända trenden.

Generation Z värderar bland annat jämställdhet, hälsa, en balans mellan arbetsliv och fritid, möjligheten till distansarbete, samt personlig och professionell utveckling. De söker efter arbetsgivare som erbjuder höga löner, bra ledarskap, och flexibla arbetstider, vilket speglar deras önskan om att ha kontroll över sin framtid och sina karriärer.

För att attrahera denna generation till industrin föreslår Ulrika Elmersson följande strategier:

  1. Öppna upp för unga: Samarbeta med skolor för studiebesök, erbjuda platser för prao, praktikanter och sommarjobb. Visa upp verksamhetens bredd, arbetsuppgifter, ansvarsområden och karriärvägar.
  2. Betona utvecklingsmöjligheter: Framhäv karriärvägar inom företaget och hur snabbt man kan avancera. Uppmuntra och stödja denna ambition hos unga anställda. Kommunicera företagets värderingar, exempelvis inom hållbarhet.
  3. Använd ambassadörer: Framställ industrin som en högteknologisk, innovativ och hållbar framtidsbransch. Arbeta med Employer Branding för att medarbetarna ska känna stolthet över sitt arbete och vilja dela med sig av sina positiva erfarenheter.

Genom att anpassa sig efter Generation Z:s förväntningar och värderingar, och bättre marknadsföra industrins fördelar, kan företag inom branschen öka sin attraktionskraft och säkra framtida kompetensförsörjning.

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.