Insikter - 2024-06-24

Innovativa automationslösningar hos Elektroautomatik

I en tid då globala utmaningar och teknologiska skiften ställer allt högre krav på industriell effektivitet, står Elektroautomatik i frontlinjen för att möta dessa behov med innovativa automationslösningar.

Samuel Lindholm, enhetschef på Elektroautomatik Automation, ger en inblick i hur företaget navigerar i en komplex och snabbt föränderlig miljö. Med över 80 experter i ryggen inom affärsområdet för automation, är Elektroautomatik mer än redo att hantera både nutida och framtida utmaningar inom automation. Denna intervju belyser hur Elektroautomatik inte bara håller jämna steg med industrins utveckling, utan även hur de formar framtiden för effektiv och hållbar produktion.

Kan du ge en övergripande bild av hur affärsområdet automation ser ut idag hos Elektroautomatik?
Vi är ca 80 experter på automation med lång erfarenhet och förmåga att lösa problem för våra kunder. Vi fokuserar på samarbete och kundtrygghet och vill vara det trygga valet för automationslösningar. Elektroautomatik Automation finns både i Skövde och Göteborg samt har samarbetspartner över hela Sverige.

Vilka typer av projekt arbetar ni med?
Alla typer av automations- och produktionsutrustningar inom industrin. Vårt erbjudande präglas av kundanpassade helhetsåtaganden med en hög nivå av automation där vår kund är i fokus. Ofta vänder sig våra kunder till oss när de har lite komplexare problem.

”Det som gör oss unika mot övriga företag är vår expertis i kombination med vår bredd. Det finns inget annat nordiskt företag som kan erbjuda automationslösningar tillsammans med tekniska servicetjänster och AGV/AMR-system likt oss. Vad än kunden vil ha hjälp med så löser vi det inom Elektroautomatik.”

Vilka branscher fokuserar ni mest på och varför?
Vi har stor erfarenhet av många olika branscher och låser oss inte till någon speciell. Det viktigaste för oss är att vi ser att vi kan tillföra kunden mycket med vår erfarenhet.

Hur har efterfrågan på automationslösningar förändrats under de senaste åren, och vad tror du ligger bakom denna förändring?
Generellt kan man säga att det senaste åren av pandemi, långa leveranstider på komponenter och oroligheter i världen gör att många företag väljer att ta hem sin produktion och säkra upp den mer lokalt i Europa och Norden. Samtidigt som det pågår teknikskifte inom Automotive och en omställning till en mer hållbar produktion inom alla industrier gör att behovet av automation är högre än någonsin.

Kan du berätta om någon särskilt framgångsrik automationslösning som ni har implementerat nyligen?
Vi har nyligen hjälpt en kund inom Automotive att ställa om deras gjuteriline till att även kunna kära framtida produkter inom elektrifieringen. Detta var ett komplext projekt då befintlig utrustning skulle byggas om, nu utrustningen skulle implementeras och samtidigt skulle produktionen köra. Genom att våra experter på automation samarbetade så bra med kundens processtekniker och projektteam blev detta mycket lyckat.

Vilka är de största utmaningarna ni möter när ni implementerar automation i olika industrier?
Dagens produkter har en kortare livslängd och utveckling sker snabbare och snabbare. Detta innebär att automationsprojekt av en produkt behöver starta parallellt med att produkten fortfarande utvecklas. Nyckeln är då att hitta nya affärsformer som startar ett tidigare samarbete mellan oss och kunden. Då vi utvecklar produkt och automation tillsamman märker vi att slutresultatet blir så mycket bättre.

Hur påverkar den nuvarande ekonomiska situationen marknaden för automation?
Känslan är ett det finns en positiv syn om ekonomins utveckling och måna företag nu vågar investera och är snabbare till beslut.

robotcell

Hur arbetar ni med att anpassa automationslösningar för att möta specifika behov hos olika branscher?
Vi tar med oss vår långa erfarenhet av många olika projekt och branscher och försöker hitta den bästa lösningen och affärsmodellen för varje kund. Ett exempel är inom sågindustrin där man vill ta bort den mänskliga faktorn för att sortera bort dåliga brädor. Med vår erfarenhet av avancerade visionlösningar och robothantering startade vi ett utvecklingsprojekt med kunden för att kunna hitta brädorna 3-dimensionellt och utvärdera kvalitén. De dåliga brädorna plockades bort från banden med hjälp av roboten och en avancerad gripare. Tack vara kundens erfarenhet om processen kunde systemet optimeras för att bli en standardlösning till obemannade sågverk världen över.

Hur ser ni på konkurrensen inom automation idag, och vad gör Elektroautomatik unikt i detta sammanhang?
Konkurrensen är stor och ser lite olika ut beroende på bransch och kunder. Ofta konkurrera vi med leverantörer från hela världen. I norden är vi den största automationsintegratören men jämfört med övriga världen är vi ganska små. Det som gör oss unika mot övriga företag är vår expertis i kombination med vår bredd. Det finns inget annat nordiskt företag som kan erbjuda automationslösningar tillsammans med tekniska servicetjänster och AGV/AMR-system likt oss. Vad än kunden vil ha hjälp med så löser vi det inom Elektroautomatik.

Genom denna intervju med Samuel Lindholm framgår det tydligt att Elektroautomatik inte bara är en ledande aktör inom automation i Norden, utan även en stark och trygg partner för industriföretag som strävar efter att optimera sin produktion i linje med moderna krav och förutsättningar. Med en unik kombination av bred teknisk expertis och ett genuint engagemang för sina kunders framgång, fortsätter Elektroautomatik att definiera framkanten för automationslösningar. Som Samuel själv understryker, är det förmågan att integrera innovativ teknik med personlig service och kundförståelse som gör Elektroautomatik till ett tryggt och föredraget val inom industriell automation.

Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.