Blogg - 2024-02-19

Vad är OEE?

”Meeen, jag har ju mitt spindelsinne och kommer hinna undan när du försöker träffa mig med din lasersyn!”. Peter 7 år försöker övertyga kompisen Pär om att Spindelmannen helt klart är överlägsen Stålmannen.  ”Spindelmannen är bäst, så är det bara!” fastslår en övertygande Peter. ”Nja…, Stålmannen kan ju flyga efter Spindelmannen och ta honom” svarar en inte helt övertygad Pär. Plötsligt spärras Pärs ögon upp, ”nu kommer Gurra, och han är Hulken. Gurra kommer att bli väldigt arg om du inte tycker som honom…”.

Denna diskussion var inte alls ovanlig och kunde bli väldigt hätskt när jag och mina vänner dök upp på skol-maskeraderna i superhjältemunderingar. Men hur mycket vi än debatterade det för 7-åringar viktiga ämnet lyckades vi nog aldrig riktigt enas. Till skillnad från våra fotbollsintresserade kompisar som enkelt kunde avgöra om Brolin eller Dahlin hade gjort flest mål och således var bäst saknade vi ett jämförelsetal. Samtliga är hjältar och stoppar skurkar på löpande band men stålmannen har sin lasersyn, kan flyga och är väldigt stark. Spindelmannen är ju väldigt smidig och kan skjuta spindelnät. Och så har vi Hulken… och det vet ju alla att Hulken kan ju bli väldigt arg.

Inom industrin är diskussionen den samma men våra barndomshjältar är utbytta mot maskiner. Men till skillnad från en 7-årings önskan att framhäva sin favorit hjälte som den bästa, arbetar tekniker och ingenjörer med att identifiera den utrustningen som presterar sämst. Det är ju här den största förbättringspotentialen ligger. Ofta samlas man runt diagramklädda uppföljningstavlor och försöker hitta trender, avvikelser och flaskhalsar. Men hur jämför man prestationen för olika maskiner i olika delar av produktionsflödet?

Maskinerna har gemensamt att de producerar men precis som med Stålis, Spidey och Hulken så gör maskinerna det under olika premisser och på olika sätt. Och hur ska man då kunna jämföra på ett rättvist sätt utan att någon blir arg? Det är här OEE kommer in i bilden.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett mätetal som används inom industrin i syfte att kunna mäta, jämföra och förbättra produktionsutrustningar med varandra, oavsett om det rör sig om svarvar, fräsar eller robotceller. OEE beräknas genom att multiplicera tre faktorer:

  • Tillgänglighet
  • Anläggningsnyttjande
  • Kvalitet

I Sverige använder många ”TAK” som benämning på en OEE beräkning. Enda skillnaden är namnet som står för just Tillgänglighet, Anläggningsnyttjande och Kvalitet. I kommande delar av denna blogg-serie kommer vi tillsammans utreda begreppet och lära oss hur man räknar på det.

Författare
Technical Lead - Lean Production & Simulation

Peter Wolak

peter.wolak@elektroautomatik.se 0500-78 33 34
Vänligen acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.